Положення про управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради (далі управління) є її структурним підрозділом підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету та міському голові. Працює під керівництвом заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради згідно розподілу обов’язків.
  1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та положенням про управління.
  2. Положення про управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради, його гранична чисельність, фонд оплати праці затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

   ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

   1.Основними завданнями управління є:

  1.1. Реалізація на території міста державної політики у сфері житлово-комунального господарства та містобудування в межах повноважень визначених законодавчими та нормативними актами України

  1.2. Управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста в частині забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості комунальних послуг. Здійснення контролю з цих питань.

  1.3. Контроль за діяльністю підприємств усіх форм власності працюючих у сфері утримання житлового фонду щодо надання власникам квартир (будинків) своєчасних якісних послуг з обслуговування та ремонту житлових об’єктів,

  1 4.Організація роботи та контроль за виконанням робіт з утримання та ремонту дорожньо-мостового господарства.

  1.5 Організація заходів та контроль за утриманням в належному стані кладовищ та інших місць поховань.

  1.6. Розроблення та реалізація міських програм та заходів по впровадженню на об’єктах житлово-комунальної сфери міста енергозберігаючих технологій.

  1.7. Організація заходів з благоустрою міста, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально - технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення.

  1.8.Здійснення контролю за станом благоустрою міста, організація озеленення, охорони зелених насаджень і водоймищ, створення місці, відпочинку громадян.

  1.9. Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення від надзвичайних ситуацій, виконання заходів щодо запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідацію їх наслідків.

  1.10. Координація діяльності міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям.

  1.11. Розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

  1.12. Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, захисту населення міста від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

  1.13. Підготовка і перепідготовки особового складу органів управління та сил цивільного захисту, організація навчання населення міста діям в умовах надзвичайних ситуацій.

   2.Функції:

  2.1. Забезпечує згідно вимог чинного законодавства реформування житлово-комунального господарства міста відповідно до діючих державної і міської програм на засадах прозорості та гласності.

  2.2. Організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період а також ліквідацію наслідків стихійних лих, аварій і катастроф на об’єктах житлово-комунального господарства міста.

  2.3. Вживає заходи щодо поліпшення роботи підприємств з енергозбереження і оснащення об’єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду міста засобами обліку та регулювання споживання води теплової енергії відповідно до завдань обласних та міських програм.

  2.4. Бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів міської ради, ліквідації його наслідків.

  2.5. Здійснює контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно - гігієнічною та епідеміологічною ситуацією в місті виконанням заходів з благоустрою міста та дотриманням вимог Правил благоустрою населених пунктів міської ради.

  2.6. Розробляє та надає на затвердження схеми санітарного очищення міста.

  2.7. Готує пропозиції щодо:

  2.7.1.Затвердження норм надання послуг з видалення побутових відходів

  2.7.2. Фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, дорожньо-мостового господарства, об’єктів комунального вуличного освітлення, міських програм розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою та житлових питань;

  2.8. Здійснює квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

  2.9. Здійснює облік громадян, бажаючих одержати земельні ділянки для індивідуального будівництва.

  2.10. Готує матеріали щодо розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності.

  2.11. Сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

  2.12. 3діЙснює відповідно до законодавства облік житлового фонду та контроль за його використанням.

  2.13. Здійснює контроль за станом квартирного обліку та дотриманням житлового законодавства на підприємствах та установах, організаціях, що ведуть самостійний облік працюючих,незалежно від форм власності.

  2.14. Проводить обстеження житлово-побутових умов громадян, які потребують їх поліпшення;

  2.15. Організує роботу комісії з житлових питань згідно плану роботи;

  2.16. Видає ордери на заселення жилої площі в будинках державних і комунальних організацій;

  2.17. 3дійснює заходи щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

  2.18. Забезпечує виконання завдань з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів житлово-комунального та іншого призначення, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, а також контроль за ефективним використанням капітальних вкладень, які направляються на ці цілі.

  2.19. Розробляє правила благоустрою населених пунктів міської ради

  2.20. Видає ордери (дозволи) на видалення зелених насаджень,

  2.21. Забезпечує організацію цивільного захисту на території міста.

  2.22. Забезпечує реалізацію вимог техногенної та пожежної безпеки на міських суб’єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

  2.23. Розробляє та забезпечує реалізацію програм та планів заходів у сфері цивільного захист), зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню.

  2.24. Подає міському голові, управлінню з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації пропозиції до проектів програм і прогнозів щодо удосконалення системи цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідацію їх наслідків, контролює виконання затверджених програм.

  2.25. Здійснює контроль за діяльністю комунальних аварійно-рятувальних служб цивільного захисту, готовністю їх до дій за призначенням.

  2.26. Здійснює контроль за підтриманням у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, проведення її модернізації та забезпечення функціонування.

  2.27. Організовує роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту території міста від наслідків таких ситуацій, організовує роботи, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює, у межах своєї компетенції, готовність органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням.

  2.28. Розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, можливих бойових дій в особливий період.

  2.29. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання міста в особливий період.

  2.34. Готує пропозиції щодо віднесення міських суб’єктів господарювання до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників.

  2.30. Організовує створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у порядку, встановленому законодавством, забезпечує контроль за накопиченням, збереженням та цільовим використанням матеріально-технічних резервів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

  2.31. Організовує та контролює завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке; проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, а також приладі дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

  2.32. Взаємодіє з місцевим підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту.

  2.33. Подає виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо включення до проекту бюджету міста витрат на розвиток та функціонувань: міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, контролює цільове використання виділених бюджетних коштів.

  2.34. Визначає, у межах своєї компетенції, рівень надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування міського голови, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та про хід її ліквідації.

  2.35. Відповідно до законодавства здійснює нагляд і контроль за виконанням вимог техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, станом готовності сил і засобів цивільного захисту до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації на території міста.

  2.36. Координує діяльність служб цивільного захисту підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо пошуку та рятування людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

  2.37. За розпорядженням міського голови забезпечує оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування територіальних і об’єктових систем оповіщення.

  2.38. Розробляє, разом із зацікавленими організаціями, прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування території міста за наявністю потенційно небезпечних об’єктів, виробництв та загрози виникнення стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об’єктах господарювання.

  2.39. Організовує в установленому порядку забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.

  2.40. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за призначенням спеціалізованих формувань цивільного захисту.

  2.48. Організовує в установленому порядку фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

  2.41. Розробляє, погоджує або затверджує плани дій з цивільного захисту та заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов’язковими до виконання.

  2.42. Організовує роботу міської комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальної комісій з її ліквідації, забезпечує їх функціонування.

  2.43. Організовує та контролює навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

  2.44. Організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, визначає їх потребу.

  2.45. Планує та організовує роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення міста.

  2.46. Надає пропозиції міському голові про подальше використання захисних споруд цивільного захисту комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд.

  2.47. Організовує облік фонду міських захисних споруд цивільного захисту.

  2.48. Здійснює контроль за утриманням та станом готовності міських захисних споруд цивільного захисту.

  2.49. Організація проведення в місті технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту.

  2.50. Контролює проведення заходів, спрямованих на поліпшення техногенної та пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності.

  2.51. Організовує в установленому порядку проведення навчань, тренувань із цивільного захисту, у тому числі підготовку учнів у загальноосвітніх, професійно-технічних та інших навчальних закладів міста.

  2.52. Організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування про дотримання вимог законодавства з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, іншої інформації, яка пов’язана з пропагандою питань запобігання надзвичайним ситуаціям.

  2.53. Вирішує інші питання, передбачені законодавством у межах своєї компетенції.

  2.54.Здійснює інші, делеговані міською радою, повноваження.

  1. Управління має право:
  • 1. Здійснювати контроль шляхом проведення перевірок за дотриманням комунальними підприємствами та громадянами вимог законодавства та нормативних актів з житлово-комунальних питань;
  • 2. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян ( за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
  • 3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію документи і статистичну звітність, необхідні для виконання покладених на управління завдань;
  • 4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції,
  • 5. Виступати замовником проектування будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів.
  • 6. 3.6.Здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг необхідних для виконання своїх завдань, у порядку встановленому законодавством
  • 7. Брати участь у прийнятті в експлуатацію об’єктів закінчених будівництвом замовником яких виступало управління.
  • 8. Заслуховувати інформацію відповідальних осіб за організацію цивільного захисту (цивільної оборони) підприємств, установ та організацій про хід виконання завдань у сфері цивільного захист) населення і в установленому законодавством порядку надавати їм обов’язкові для виконання доручення щодо усунення недоліків і порушень вимог у сфері цивільного захисту населення і територій.
  • 9. Вносити пропозиції міському голові щодо залучення в установленому порядку до проведення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню та у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сили і засоби підприємств, установ та організацій міста незалежно від форми власності і підпорядкування.
  • 10. Вносити пропозиції міському голові з питань удосконалення роботи, підвищення ефективності проведення заходів з цивільного захисту населення.
  1. Взаємовідносини ( службові зв’язки)

   

  4.1. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами та управліннями міської ради, постійними комісіями міської ради, підприємствам, установам організаціям, об’єднаннями громадян та громадянами.

  1. Структура управління

   5.1. Структура управління та його штатний розпис затверджується міським головою за поданням начальника управління та погоджується начальником фінансового управління;

  5.2. Працівники управління призначаються та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства

  1. Керівництво управлінням

   6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно вимог чинного законодавства. На період відсутності начальника (відпустка, хвороба, довготривале відрядження) міським головою призначається виконуючий обов’язки начальника управління зі складу фахівців управління.

  6.2. Начальник управління

  6.2.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на управління завдань та функцій,

  • 2.2. Планує роботу управління та організовує виконання планів.
  • 2.3. Розподіляє обов’язки між працівниками управління, затверджує їх посадові інструкції, затверджує положення про структурні підрозділі та посадові інструкції працівників.
  • 2.4. Визначає ступінь відповідальності кожного працівника управління.
  • 2.5. Видає в межах своєї компетенції відповідні накази, розпорядження, контролює їх виконання.
  • 2.6. Здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників управління.
  • 2.7. Приймає рішення щодо матеріального заохочення працівників. управління в межах затвердженого кошторису та матеріального і дисциплінарного стягнення за порушення в роботі.
  • 2.8. Організовує роботу з ведення діловодства у відповідності з чинним законодавством.
  • 2.9. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління та несе персональну відповідальність за їх цільове використання.
  • 2.10. Укладає угоди (у межах своїх повноважень) з підприємствами та організаціями з питань утримання житлового фонду комунальної власності та їх при будинкових територій, забезпечення питною водою та послугами з теплопостачання та водовідведення.
  • 2.11. Бере участь у роботі тимчасових та постійно діючих комісій міської ради та її виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції управління.
  • 2.12. Організовує роботу з розгляду пропозицій, звернень, заяв, скарг громадян з питань житлово-комунального обслуговування, благоустрою міста здійснює прийом громадян та вживає відповідні заходи для вирішення порушених ними питань.
  • 2.13. Забезпечує реалізацію вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації
  1. Відповідальність

   7.1. Працівники управління несуть відповідальність, визначену посадовими інструкціями, а саме:

  • 1.1. Виконання функціональних обов’язків, пов’язаних із підготовкою проектів рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету з питань житлово-комунального господарства міста та житлових питань, контролем стану їх виконання.
  • 1.2. Достовірність укладених угод із суб’єктами господарювання, контроль їх виконання, якість виданих документів пов’язаних з діяльністю житлово-комунального господарства міста.
  • 1.3. Виконання функціональних обов’язків, обумовлених посадовими інструкціями кожного працівника управління, бездіяльність або неякісне виконання наданих повноважень.
  • 1.4. Якість та повноту підготовлених матеріалів працівниками управління, своєчасність їх підготовки.
  • 1.5. Відповідність чинному законодавству підготовлених та виданих підприємствам, установам, організаціям та населенню міста документів.
  • 1.6. Достовірність, повноту та якість інформації, що надасться
   • 2. Начальник управління несе персональну відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів міської ради виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, положень та інших документів, які готуються в межах його повноважень а також тих документів, що візуються ним особисто.
  1. Фінансове та матеріальне забезпечення
  • 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.
  • 2. Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради є юридичною особою, має самостійній баланс, рахунки, в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
  • 3. Майно управління складають: основні засоби, оборотні кошти, малоцінний інвентар, які знаходяться на самостійному балансі. Майно управління є комунальною власністю і передане управлінню у користування.
  1. Порядок ліквідації та реорганізації

  9.1. Ліквідація або реорганізація управління, здійснює за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства або рішення суду.

  Міський голова                                                                    Ю.О.Бурлака

   

   

  gerb sm2017 © Всі права захищено.
  Глухівська міська рада Сумської області

        

  міський голова

  41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
  Tел.: (05444) 2 21 15
  Факс.: (05444) 3 27 56