План розвитку архівної справи

Індекси

Основні напрями роботи

Одиниця виміру

Показники обсягу робіт

1

2

3

4

1.

Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ

   

1.1.

Реставрація документів з паперовою основою

арк.

-

1.2.

Ремонт документів з паперовою основою

арк.

-

1.3.

Оправлення та підшивка документів

од. зб.

-

 

- відеодокументів

од. обл.

-

1.6.

Картонування документів

од. зб.

-

1.7.

Перевіряння наявності документів

од. зб.

2570

2.

Створення та розвиток довідкового апарату до документів НАФ

   

2.1.

Описування:

   
 

- управлінської документації

од. зб.

-

 

- документів особового походження

од. зб.

документ

-

 

- науково-технічної документації

од. зб.

-

2.2.

Удосконалення та перероблення описів:

   
 

- управлінської документації

од. зб.

-

 

- документів особового походження

од. зб.

-

 

- науково-технічної документації

од. зб.

-

2.3.

Каталогізація:

   
 

- управлінської документації

од. зб.

картка

-

 

- документів особового походження

од. зб.

картка

-

 

- науково-технічної документації

од. зб.

картка

-

3.

Формування НАФ та експертиза цінності документів. Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

   

3.1.

Приймання на державне зберігання:

   
 

- управлінської документації

од. зб.

205

 

- документів особового походження

од. зб.

документ

-

 

- науково-технічної документації

од. зб.

-

 

- фотодокументів

од. обл.

-

 

- фонодокументів

од. обл.

-

 

- відеодокументів

од. обл.

-

 

- документів особового складу

од. зб.

20

3.2.

Організація роботи ЕК архівного відділу

   

3.2.1.

Схвалення і подання до ЕПК облархіву:

   
 

описів на:

   
 

- управлінську документацію

од. зб.

230

 

- документи особового походження

од. зб.

-

 

- науково-технічну документацію

од. зб.

-

 

- кінодокументи

од. обл.

-

 

- фотодокументи

од. обл.

-

 

- фонодокументи

од. обл.

-

 

- відеодокументи

од. обл.

-

 

- документи з особового складу установ списку № 1

од.зб.

50

 

номенклатур справ юридичних осіб списку № 1

номенклатура

2

 

актів про вилучення до знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду   установ списку № 1

акт

2

3.2.2.

Схвалення ЕК архівного відділу :

   
 

від організацій списку № 3:

   
 

- описів справ з особового складу

од. зб.

30

 

- актів про вилучення до знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду

акт

3

 

інструкцій з діловодства;

інструкція

3

 

положень про служби діловодства;

положення

3

 

положень про ЕК;

положення

3

 

положень про архівні підрозділи

положення

3

3.3.

Експертиза цінності документів, що зберігаються в архіві:

   
 

- управлінської документації

од. зб.

-

 

- документів особового походження

од. зб.

-

 

- науково-технічної документації

од. зб.

-

 

- кінодокументів

од. обл.

-

 

- фотодокументів

од. обл.

-

 

- фонодокументів

од. обл.

-

 

- відеодокументів

од. обл.

-

3.4.

Упорядкування на договірних засадах:

 

-

 

- управлінської документації постійного зберігання

од. зб.

-

 

- управлінської документації тимчасового зберігання

од. зб.

-

 

- документів із особового складу

од. зб.

20

 

- науково-технічної документації

од. зб.

-

3.5.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях у зоні комплектування архівної установи та заходи щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб

   

3.5.1.

Кількість проведених перевірянь підприємств, установ і організацій з них:

перевіряння

3

 

комплексних

перевіряння

1

 

тематичних

перевіряння

1

 

контрольних

перевіряння

1

3.5.2.

Кількість проведених оглядів забез­печення збереженості документів НАФ та стану діловодства на підприємствах, в установах і організаціях

огляд

-

3.5.3.

Заходи з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ:

   

3.5.3.1

кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, організованих архівною установою

семінар

(курси)

2

0

3.5.3.2

кількість слухачів, які взяли участь у семінарах (курсах)

слухач

35

3.5.3.3

кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, до яких залучалися працівники архівної установи

семінар

(курси)

-

4.

Використання інформації документів НАФ

   

4.1.

Ініціативне інформування

документ

-

4.2

виконання запитів:

   
 

- тематичних

запит

-

 

- соціально-правового характеру:

запит

400

 

- кількість звернень від громадян, розглянутих на особистому прийомі

звернення

125

4.3.

Підготовка:

   
 

- виставок документів

виставка

-

 

- радіопередач

радіопередача

-

 

- телепередач

телепередача

-

 

- публікацій у пресі

публікація

2

4.4.

Організація роботи користувачів у читальному залі

користувач

-

 

- громадян України

   
 

- іноземних громадян

   
 

- кількість виданих справ

справа

-

5.

Зміцнення матеріально-технічної бази архівів, їх охоронної і пожежної безпеки

   

5.1.

Приміщення:

   
 

- заміна приміщень

будівля

кв.м.

-

 

- отримання додаткових приміщень

будівля

кв.м.

-

5.2.

Ремонт приміщень

будівля

кв.м.

-

5.3.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

будівля

пог.м.

-

5.4.

Встановлення сигналізації:

   
 

- пожежної

будівля

діюча

 

- охоронної

будівля

діюча

5.5.

Ремонт сигналізації:

   
 

- пожежної

будівля

-

 

- охоронної

будівля

-

5.8.

Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином

будівля

пог.м.

-

 

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області