Адміністративні послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

30.09.2009  №  259

Ціни на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом міської ради на договірних засадах

№  з/п

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця виміру

Ціна, грн. коп.

1

2

3

4

1.     Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ та організацій

1.1. Упорядкування документів і справ

1.1.1.

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств міського та районного значення

   

1.1.1.1.

за період більше 10 років

1 історична довідка

396,75

1.1.1.2.

за період від 5 до 10 років

1 історична довідка

264,50

1.1.1.3.

за період від 1 до 5 років

1 історична довідка

132,25

1.1.2.

Підготовка робочих інструкцій з упорядкування документів і справ установ міського та районного значення 

1 інструкція

264,50

1.1.3.

Складання планів з упорядкування документів і справ установ міського та районного значення

1 план

132,28

1.1.4.

Підготовка до впорядкування науково-технічної документації

   

1.1.4.1.

Текстової

500 од. Зб.

47,11

1.1.4.2.

Графічної

100 од. Зб.

47,11

1.1.5.

Підготовка до описування документів особового походження

1 архівний фонд

141,33

1.1.6.

Розробка схем систематизації для фондів і установ міського та районного значення

1 схема

141,33

1.1.7.

Розробка схем систематизації справ фондів особового походження

1 схема

141,33

1.1.8.

Визначення й уточнення фондової належності документів і справ

   

1.1.8.1.

Управлінської, творчої, науково-технічної документації

1 од. зб.

0,94

1.1.8.2.

документів особового походження

1 документ

1,18

1.1.9.

Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів

   

1.1.9.1.

за фондами

10 од. зб.

0,67

1.1.9.2.

у середині фондів – за роками або структурними частинами

10 од. зб.

1,57

1.1.10.

Систематизація документів за основними групами в межах фондів особового походження

1 документ 

0,47

1

2

3

4

1.1.11.

Проведення експертизи наукової і практичної цінності

   

1.1.11.1.

Управлінської документації

   

1.1.11.1.1

з поаркушним переглядом документів

1 од. зб.

1,88

1.1.11.1.2

без поаркушного перегляду документів

1 од. зб.

3,44

1.1.11.2.

творчої документації

1 од. зб.

1,88

1.1.11.3.

науково-технічної документації

   

1.1.11.3.1.

Текстової

   

1.1.11.3.1.1

з поаркушним переглядом документів

1 од. зб.

1,88

1.1.11.3.1.2

без поаркушного перегляду документів

10 од. зб.

2,36

1.1.11.3.2

Графічної

10 аркушів

1,67

1.1.11.4.

документів особового походження

10 документів

2,77

1.1.11.5.

документів на особовий склад (у т. ч. особових справ)

50 аркушів

1,39

1.1.11.5.1.

з поаркушним переглядом документів

1 од. зб.

1,05

1.1.11.5.2.

без поаркушного перегляду документів

10 од. зб.

1,74

1.1.14.

Формування справ із розсипу документів та переформування справ

   

1.1.14.1

з управлінською документацією

10 аркушів

0,59

1.1.14.2.

з творчою документацією

10 аркушів

0,67

1.1.14.3.

науково-технічної документації

   

1.1.14.3.1.

Текстовою

10 од. зб.

0,47

1.1.14.3.2

Графічною

10 аркушів

1,57

1.1.14.4.

з документів особового походження

1 од. зб.

0,94

1.1.14.5.

 на особовий склад

50 аркушів

2,36

1.1.18

Складання заголовків справ

   

1.1.18.1

 Управлінської документації

1 заголовок

1,57

1.1.18.2.

 творчої документації

1 заголовок

3,14

1.1.18.3.

науково-технічної документації

1 заголовок

0,94

1.1.18.4.

 Документів особового походження

1 заголовок

1,88

1.1.18.5.

 на особові справи

10 заголовків

3,93

1.1.19

Написання анотацій документів

1 анотація

1,88

1.1.20

Складання внутрішніх описів документів у справах

   

1.1.20.1

з управлінською документацією

1 заголовок

0,63

1.1.20.2.

з текстовою науково-технічною, творчою документа-цією та особового походження

1 заголовок

0,79

1.1.23

Редагування заголовків справ

   

1.1.23.1

з частковим перегляданням справ

10 заголовків

3,14

1.1.23.2

без переглядання справ

10 заголовків

1,88

1.1.26

Розброшурування неправильно сформованих справ

1 справа

0,59

1.1.27

Підшивка справ

   

1.1.27.1.

з управлінською, текстовою науково-технічною, творчою документацією

1 од. збер.

0,91

1.1.27.2

з нестандартними аркушами, графічною документац.

1 од. зб.

2,36

1.1.27.3

 Документів особового походження

1 од. зб.

1,57

1.1.29

Нумерація аркушів у справах

   

1.1.29.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

1,88

1.1.29.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

1,45

1.1.29.3

Нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

100 аркушів

4,28

1.1.29.4

графічної документації

100 аркушів

4,71

1

2

3

4

1.1.30

Перенумерування аркущів у справах

   

1.1.30.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

2,77

1.1.30.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2,14

1.1.30.3

Нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

100 аркушів

5,23

1.1.30.4

графічної документації

100 аркушів

6,28

1.1.31

Перевіряння нумерації у справах

   

1.1.31.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

0,79

1.1.31.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

0,61

1.1.31.3

Нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

100 аркушів

1,88

1.1.31.4

графічної документації

100 аркушів

9,42

1.1.32

Оформлення обкладинок справ або титульних аркуші

   

1.1.32.1

при наявності друкарськ. обклад. або титулу установи

1 обкладинка

0,67

1.1.32.2

при відсутності друкар. обклад. або титулу установи

1 обкладинка

0,94

1.1.32.3

Особових справ

10 обкладинок

3,37

1.1.33

Вклеювання титульних або засвідчувальних аркушів

10 аркушів

2,09

1.1.34

Систематизація справ всередини фондів установ

10 од. зб.

0,94

1.1.36

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ

 

1.1.36.1

без проставлення штемпелів

10 од. зб.

1,35

1.136.2

з проставленням штемпелів

10 од. зб.

1,68

1.1.37

Картонування справ

10 од. зб.

0,52

1.1.38

Перекартонування справ

10 од. зб.

0,94

1.1.39

Написання ярликів

10 ярликів

3,14

1.1.40

Наклеювання ярликів на коробки

10 ярликів

2,24

1.1.41

Формування в’язок справ, що підлягають зберіганню

10 од. зб.

1,18

1.1.42

Розміщення коробок або в’язок на стелажах

10 коробок (в’язок)

3,14

1.1.43

Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища у робочу кімнату

10 од. зб.

0,94

1.1.45

Складання описів справ

   

1.1.45.1

на друкарський машинці

1 заголовок

0,67

1.1.45.3

Рукописних

10 заголовків

4,71

1.1.46

Складання передмов до описів фондів установ

1 передмова

235,56

1.1.50

Оформлення описів

1 опис

47,11

1.1.52

Систематизація справ, що не підлягають зберіганню

10 од. зб.

2,94

1.1.53

Складання актів про виділення до знищення тих доку- ментів і справ, які не підлягають зберіганню

1 позиція акта

1,18

1.1.54

Формування в’язок справ, що не підлягають зберіган.

10 од. зб.

0,67

1.1.55

Складання переліків (актів,довідок) на відсутні документи установ

1 перелік

94,82

1.1.56

Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ

10 од. зб.

1,68

1.1.57

Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ

1 акт

94,22

1.1.59

Складання актів про непомірні пошкодження докумен

1 акт

23,56

1.1.63

Забезпечення збереженості документів

   

1.1.63.1

Відбір, підготовка і передання справ до збереженості документів для оправлення, дезінфекції

10 од. зб.

4,10

1.1.63.1.2

з нумерацією аркушів справ

1 од. зб.

3,10

1.1.63.1.3

з перевіркою нумерації аркушів справ

1 од. зб.

1,57

1

2

3

4

1.1.63.10

Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на держав. зберіган.

100 од. збер.

18,93

1.1.63.12

Знепилювання справ

100 од. зб.

4,71

1.1.63.13

Дострокове приймання документів  на зберігання

   

1.1.63.13.1

на період від 1 до 5 років

100 од. зб.

409,75

1.1.63.13.2

на період від 5 до 10 років

100 од. зб.

781,55

1.1.63.13.3

на період від 10 до 15 років

100 од. зб.

1153,35

1.1.63.13.4

Прийом  документів на зберігання

10 од. зб.

3,79

1.1.63.13.5

Видача документів з архівосховища під час їх корист.

10 од. зб.

3,14

1.1.64

Підготовка номенклатури справ

   

1.1.64.1

Проведення організаційної роботи в установах

1 установа

35,33

1.1.64.2

складання планів з розроблення номенклатури справ

1 план

47,11

1.1.64.3

Розроблення схем побудови номенклатури справ

1 схема

141,33

1.1.64.4

Визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання

   

1.1.64.4.1

з поаркушним переглядом

1 од. зб.

1,88

1.1.64.4.2

без поаркушного переглядання справ

10 од. зб.

4,28

1.1.64.5

складання заголовків справ і документів

1 заголовок

1,57

1.1.64.6

Групування документів за ознаками формуван.  справ

10 документів

2,36

1.1.64.8

Редагування заголовків

10 заголовків

3,77

1.1.64.9

Погодження статей номенклатури справ в установі

1 стаття

0,59

1.1.64.10

індексація статей номенклатури справ

10 статей

2,94

1.1.64.11

складання вказівок про застосування номенклат справ

1 вказівка

170,39

1.1.65

Складання статистичних звітівпро організацію відом-чого зберігання документів НАФ України в установах

1 звіт

170,39

1.2. Робота та послуги з технічного оформлення робіт

1.2.2

Передрук описів, номенклатури справ на машинопис-них пристроях

   

1.2.1.1

I група складності

100 машинописних сторінок

112,17

1.2.1.2

II група складності

  -- “ --

147,22

1.2.1.3

Звіряння документів після надрукування

   

1.2.3.1

I група складності

  -- “ --

14,69

1.2.3.2

II група складності

  -- “ --

157,04

1.2.4

Звіряння після надрукування описів, номенклатури справ, переліків документів

   

1.2.4.1

на управлінську документацію

10 заголовків

1,71

1.2.4.2

на творчу, науково-технічну, особ. пох. документацію

10 заголовків

2,36

1.2.4.3

особових справ

10 заголовків

2,31

1.2.5

Просте оправлення справ

1 од. зб.

3,14

2. Роботи (послуги) із забезпеченням збереженності документів з паперовою основою

2.1. Роботи (послуги) з реставрації,ремонту та консерваційно-профілактичного одроблення документів

2.1.1

Приймання справ на реставрацію і ремонт

10 аркушів

0,47

2.1.2

Реставрація документів

   

2.1.2.1

I група складності

  1 аркуш

1,57

2.1.2.2

II група складності

  -- “ --

0,86

2.1.2.3

III група складності

  -- “ --

0,52

1

2

3

4

2.1.2.4

IY група складності

  -- “ --

0,32

2.1.8

Дизінфекція документів

   

2.1.8.2

методом вологої обробки з поаркушним очищенням

10 аркушів

0,31

2.2. Палітурні та картонажні роботи

2.2.1

Приймання справ і документів на оправлення

10 справ

1,35

2.2.2

Брошурування з формуванням блоків документів

   

2.2.2.1

I група складності

  10 аркушів

0,50

2.2.2.2

II група складності

  -- “ --

0,29

2.2.2.3

III група складності

  -- “ --

0,21

2.2.2.4

IY група складності

  -- “ --

0,26

2.2.3

Оправлення справ і книг (складне з матер’яним корінцем із обклеюванням обкладинки)

   

2.2.3.1

товщина корінця до 6 см

1 справа

2,77

2.2.3.2

товщина корінця, що перевищує  6 см

1 справа

4,71

2.2.4

Оправлення справ у суцільнокроєну обкладинку

-- “ --

1,96

2.2.5

Оправлення справ із збереженям попереднього оформ

   

2.2.5.1

Оправлення справ у попередні обкладинки, що потребують часткового ремонту

1 справа

9,42

2.2.5.2

те саме без ремонту обкладинки

-- “ --

2,36

2.2.6

Підшивання справ

   

2.2.6.1

що містять до 25 аркушів

-- “ --

0,79

2.2.6.2

що містять до 50 аркушів

-- “ --

1,18

2.2.6.3

що містять до 100 аркушів

-- “ --

1,88

2.2.6.4

що містять до 150 аркушів

-- “ --

2,77

2.2.6.5

що містять понад  150 арк., або нестандар. сторінками

-- “ --

3,62

3. Роботи (послуги) у сфері використання архівних документів

3.1. Роботи (послуги) з використання архівних документів

3.1.1

Тематичне виявлення документів

   

3.1.1.3

Виявлення документів за справами

   

3.1.1.3.1

Машинописний, рукописний розбірливий текст

1 од. зб.

3,93

3.1.1.3.2

Розбірливий текст з палеографічними особливостями

1 од. зб.

4,71

3.1.1.3.3

Важкочитаємий згасаючий текст

1 од. зб.

9,42

3.1.1.3.11

Написання анотацій документів

1 анотація

1,88

3.1.1.19

Складання передмов до тематичних переліків докуме

1 передмова

47,11

3.1.1.20

Оформлення тематичних переліків документів

1 перелік

47,11

3.1.2

Складання тематичних оглядів

1 друк. аркуш

471,12

3.1.3

Складання історичних довідок з історії населених пунктів, підприємств, установ і організацій

0,5 друк. аркуша

235,56

3.1.4

Виконання запитів генеалогічного характеру

1 довідка на одну особу

235,56

3.1.5

Виконання запитів

   

3.1.5.1

Громадян

   

3.1.5.1.1

за документами архіву

1 запит

23,56

3.1.5.1.2

за документами, що зберігаються в інш. установах

-- “ --

47,11

3.1.5.2

Юридичних осіб

   

3.1.5.2.1

за документами архіву

1 запит

47,11

3.1.5.2.2

за документами, що зберігаються в інш. установах

-- “ --

141,33

3.1.6

Виконання тематичних запитів про встановлення (підтвердження) окремих фактів подій, відомостей

-- “ --

47,11

1

2

3

4

3.1.7

Виконання запитів з видачею архівних довідок про встановлення (підтвердження) майнових прав

1 архівна довідка

47,11

3.1.7.1

Громадян

   

3.1.7.1.1

за документами архіву

1 запит

23,56

3.1.7.1.2

за документами, що зберігаються в інш. установах

-- “ --

47,11

3.1.7.2

Юридичних осіб

   

3.1.7.2.1

за документами архіву

1 запит

47,11

3.1.7.2.2

за документами, що зберігаються в інш. установах

-- “ --

141,33

3.1.8

Виконання запитів з видачею архівних довідок  по судовій справі

   

3.1.8.1

громадян

   

3.1.8.1.1

за документами архіву

1 запит

23,56

3.1.8.1.2

за документами, що зберігаються в інш. установах

-- “ --

47,11

3.1.8.2

юридичних осіб

   

3.1.8.2.1

за документами архіву

1 запит

47,11

3.1.8.2.2

за документами, що зберігаються в інш. установах

-- “ --

141,33

3.1.9

Виготовлення копій документів

   

3.1.9.1

громадян

   

3.1.9.1.1

за документами архіву

1 документ

23,56

3.1.9.1.2

за документами, що зберігаються в інш. установах

-- “ --

47,11

3.1.9.2

юридичних осіб

   

3.1.9.2.1

за документами архіву

-- “ --

47,11

3.1.9.2.2

за документами, що зберігаються в інш. установах

-- “ --

141,33

3.1.10

Надання наукових консультацій з питань діловодства та розвитку архівної справи

1 звернення

11,78

3.1.11

Надання  консультацій з питань встановлення місця знаходження документів

   

3.1.11.1

усно

1 звернення

2,36

3.1.11.2

письмово, що потребує додаткового вивчення

1 звернення

23,56

3.1.12

Надання архівних документів фізичним, юридичним, іноземним особам для використання на виставках, публікаціях, теле- і радіопередачах (без права копіювання документів) за один день користування

1 документ

3,14

3.1.13

Видача читацького квитка для роботи з архівними документами на рік

   

3.1.13.1

студентам

1 квиток

2,36

3.1.13.2

викладачам і аспірантам

-- “ --

23,56

3.1.13.3

для разового відвідування

-- “ --

1,18

3.1.14

Замовлення справ по телефону

1 замовлення

23,56

3.1.15

Обслуговування  відвідувачів архіву

1 відвідування

11,78

3.1.16

Організація екскурсій в приміщенні архіву

1 екскурсія

23,56

3.1.17

Відвідування виставок документів, організованих в приміщенні архіву

1 відвідування

23,56

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області