Відділ з питань державної реєстрації Глухівської міської ради

Контактна інформація

 вул. Ціолковського 3, м. Глухів, Сумської області, тел. (05444) 3-26-66, E-mail: vpdr_gl@ukr.net

 Режим роботи:  Пн.-Чт. –  з  8.00 до 17.15    Пт. – з 8.00 до 16.00 (робота з архівом)  

Обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Прийом громадян проводиться щоденно з 8.00 до 16.00

Структура та контакти:

Начальник відділу-державний реєстратор

Глазунов Олег Іванович

3-26-66

Державний реєстратор

 Свириденко Людмила Анатоліївна

3-26-13

Головний спеціаліст 

 

3-26-13

 

Державна реєстрація щодо юридичної особи та фізичної особи - підприємця

Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування

Державна реєстрація створення юридичної особи - державного органу, органу місцевого самоврядування

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи

Державна реєстрація переходу юридичної особи приватного права на діяльність на підставі модельного статуту

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна

Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р.

Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт

Державна реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки

Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо)

Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи

Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи

Державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств

Державна реєстрація права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам

Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, або об’єднання майна

Державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників

Державна реєстрація права власності та інших речових прав на майно, яке набувається у зв’язку з виконанням умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення таких прав

Державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі

Державна реєстрація права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки

Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність

Державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна компанією з управління активами інституційних інвесторів

Державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна юридичною особою, що є управителем фонду операцій з нерухомістю

Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця

Державна реєстрація права власності у разі витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння на підставі рішення суду

Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва

Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації

Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору або з прилюдних торгів

Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою на підставі іпотечного договору, у тому числі у зв’язку із зміною умов обтяження нерухомого майна іпотекою

Державна реєстрація відступлення прав за іпотечним договором

Державна реєстрація видачі дубліката заставної

Державна реєстрація припинення обтяження нерухомого майна іпотекою у разі придбання (передачі) за результатами прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки

Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням

Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності

Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу

Державна реєстрація права власності та користування на земельну ділянку

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області