Нормативно-правові акти

ЗАТВЕРДЖЕНО

до рішення міської ради

16.10.2015   № 978

МІСЬКА ПРОГРАМА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДІВ ТА ІНШИХ ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2016-2020 РОКИ

ПАСПОРТ

міської програми забезпечення організаційних загальноміських заходів та інших видатків міського бюджету на 2016 – 2020 роки

 (далі – програма)

1

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Глухівської міської ради

2

Розробник програми

Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету

3

Співрозробники програми

Фінансове управління міської ради

4

Відповідальні виконавці програми

Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділ з правової та внутрішньої політики міської ради, служба у справах дітей міської ради, відділ освіти міської ради, відділ культури міської ради, відділ молоді та спорту міської ради, управління соціально-економічного розвитку міської ради, управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради, управління соціального захисту населення міської ради, фінансове управління міської ради

5

Учасники програми

Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділ з правової та внутрішньої політики міської ради, служба у справах дітей міської ради, відділ освіти міської ради, відділ культури міської ради, відділ молоді та спорту міської ради, управління соціально-економічного розвитку міської ради, управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради, управління соціального захисту населення міської ради

6

Термін реалізації програми

 2016-2020 рр.

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

400 тис. гривень

7.1.

Кошти державного бюджету

-

7.2.

Кошти міського бюджету

400  тис. гривень

7.3.

Інші джерела фінансування

-

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Міська програма забезпечення організаційних загальноміських заходів та інших видатків міського бюджету на 2016 – 2020 роки розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статуту територіальної громади міста Глухова.

Заходами місцевого значення у Глухові вважаються такі, участь у яких беруть представники міської влади та громадськість міста.

Під час проведення урочистих заходів виконавчий комітет міської ради вшановує трудові, творчі, фізкультурно-спортивні колективи міста, окремих глухівчан та інших громадян України, життя яких пов’язане з Глуховом, за особливі заслуги перед територіальною громадою, високі досягнення в економічній, гуманітарній, науково-технічній, соціально-культурній та інших сферах життєдіяльності міста, які виявили мужність і героїзм при виконанні військового обов’язку, ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій, відзначилися благодійною діяльністю, активною участю у громадському житті, сприяли створенню позитивного іміджу міста на теренах області та в Україні; підводить підсумки міських конкурсів, оголошених з метою залучення населення до організації благоустрою міста, підтримки в ньому належного санітарного стану.

Програма дасть змогу раціонально розподілити кошти, охопити всі сфери соціально-культурного життя міста, врахувати конкретні потреби різних верств населення і реалізувати основні завдання щодо вирішення соціальних проблем Глухова.

  ІІ. Мета і завдання програми

Головною метою програми є забезпечення високого рівня підготовки та проведення в місті Глухові заходів щодо відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення кращих представників підприємств, установ та  організацій міста за заслуги перед Глуховом, а також фінансове забезпечення цих заходів.

Основними завданнями програми є організація змістовного дозвілля глухівчан та гостей міста, виховання у громадян почуття патріотизму до Глухова та України в цілому, а також створення організацій­них, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети програми.

Крім того, в процесі діяльності виникає потреба фінансування інших видатків, які пов’язані з виконанням функцій загального характеру.

IІІ. Основні напрямки реалізації програми

Реалізація Програми передбачає:

3.1. Забезпечення проведення організаційних загальноміських заходів у зв’язку з відзначенням державних та професійних свят, визначних дат, пов’язаних з історією міста та інших;

3.2. Створення належних умов для проведення загальноміських заходів;

3.3. Забезпечення проведення заходів у межах коштів, виділених на цю мету;

3.4. Виконання інших функцій загального характеру.

 ІV.  Порядок та обсяг фінансування програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Розпорядник коштів Програми визначається при затвердженні бюджету міста на відповідний рік.

Обсяги асигнувань на проведення загальноміських заходів затверджуються міською радою відповідно до бюджетних запитів і можуть коригуватись залежно від фінансових можливостей.

Використання коштів здійснюється на підставі документів за кодами економічної класифікації згідно з планом проведення заходів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради за попереднім поданням управлінь, відділів та служби міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету та кошторисом видатків на кожний конкретний захід, який затверджується міським головою.

 V.Організаційне забезпечення програми

Організаційне забезпечення програми здійснюють організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділ з правової та внутрішньої політики міської ради, служба у справах дітей міської ради, відділ освіти міської ради, відділ культури міської ради, відділ молоді та спорту міської ради, фінансове управління, управління соціально-економічного розвитку міської ради, управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради, управління соціального захисту населення міської ради.

VІ. Реалізація програми

Програма реалізується шляхом проведення заходів, перелік яких щорічно затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради за поданням управлінь, відділів та служби міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету.

Координацію діяльності виконавців програми, моніторинг та оцінювання її виконання здійснює організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету.

Виконавці інформують організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету про хід виконання програми щороку до 25 грудня.

Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету подає узагальнену інформацію виконавчому комітету міської ради щороку до 20 січня для комплексного моніторингу виконання програми.

Зміни до переліку основних загальноміських заходів вносяться рішенням виконавчого комітету міської ради за поданням управлінь, відділів та служби міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету з відповідним обґрунтуванням.

Невикористані кошти, що передбачалися для проведення заходів, використовуються на проведення інших загальноміських заходів за погодженням з міським головою.

VIІ.  Основні заходи щодо забезпечення виконання програми.

       7.1. Складати та затверджувати щорічно до 1 січня перелік основних загальноміських заходів.

 

Організаційно-контрольний відділ апарату

міської ради та її виконавчого комітету

       7.2. Складати загальний кошторис кожного заходу відповідним структурним підрозділам міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету.

 

Відповідальні виконавці Програми.

       7.3. Здійснювати своєчасне, належне та в повному обсязі фінансування кожного заходу.

 

Фінансове управління міської ради

      7.4. Передбачати щорічно в бюджеті міста відповідні кошти на фінансування заходів в межах затвердженого обсягу витрат.

 

Фінансове управління міської ради,

головні розпорядники коштів

       7.5. Забезпечувати на належному рівні організацію та проведення відповідним структурним підрозділом кожного запланованого заходу.

 

Відповідальні виконавці програми.

VIІІ. Термін дії програми

Програма діє упродовж 2016 – 2020 років.

 IХ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація покладається на організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, а контроль за виконанням Програми на постійну комісію міської ради з питань депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, законності та правової політики.

Секретар міської ради                                                                                                                   Н.І. Нанай     

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області