Поширення конфіденційної інформації про особу

Поширення конфіденційної інформації про особу

З огляду на конфіденційність діє загальне правило про заборону поширення конфіденційної інформації про особу, разом з цим виключенням є ситуація коли така інформація може поширюватися в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини.

Конфіденційна інформація про особу має захист як один із видів інформації з обмеженим доступом.

Обов’язок розпорядника не розголошувати конфіденційну інформацію виникає і тоді коли відповідна інформація потрапила до нього опосередковано, а не була передана на умовах конфіденційності.

Якщо особа вказала на конфіденційність інформації але за законом вона не є такою, то обов’язок запобігти її розголошенню не виникає у розпорядника.

Заборона на поширення конфіденційної інформації не абсолютна.

У особи зберігається право на прийняття рішення про розкриття інформації та не обмежувати надалі доступ до неї.

Згода особи на поширення інформації порушується тоді, коли розпоряднику точно відомо або повинно бути відомо, що запитувана інформація є конфіденційною.

Згода на поширення конфіденційної інформації може надаватися розпоряднику такої інформації фізичною чи юридичною особою відразу при передачі розпоряднику інформації або після надходження відповідного запиту.

Якщо особа чітко встановила заборону на поширення такої інформації, то підстави порушувати це питання відсутні.

Можливість розголошення конфіденційної інформації про особу без її згоди можлива, якщо інформація є суспільно необхідною і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її розголошення. У цьому випадку застосовуються вимоги ч.2.ст.6. Закону України "Про доступ до публічної інформації" .

Обробка персональних даних можлива без згоди особи, якщо це необхідно для захисту життєво важливих інтересів особи, до часу, коли отримання згоди стане можливе.

До моменту коли особа не виявила бажання розголошувати інформацію про себе або надати дозвіл іншим на таке розголошення інформація захищається законом і вважається обмеженою в доступі.

Певна конфіденційна інформація про особу одночасно може бути таємною інформацією тоді коли вона становить якусь таємницю, яка за законом не розголошується.

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області