Конфіденційна інформація про особу

Право на інформацію віднесено Конституцією України до прав та свобод людини, а Цивільним Кодексом України - до особистих немайнових прав. Таким чином, право на інформацію є суб’єктивним правом, що не може належати органам влади.

Але стаття 7 Закону України «Про інформацію» гарантує всім суб’єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.

Підставою для визначення інформації конфіденційною є бажання фізичної чи юридичної особи вважати певну інформацію про неї чи інформацію, що знаходиться у її володінні, конфіденційною.

Персональні дані та відомості про фізичну особу є тотожними поняттями. А інформація про особу поширюється не тільки на фізичних а й на юридичних осіб.

Будь-яка інформація про особу може бути віднесена на розсуд особи до конфіденційної, якщо це не заборонено Законом.

Але не вся інформація про особу є конфіденційно.

Конфіденційна інформація є підвидом інформації про особу і не вичерпується персональними даними.

Поняття конфіденційної інформації визначено Законами України «Про інформацію» та "Про доступ до публічної інформації", а також багато інших законів прямо визначають інформацію про особу, що є конфіденційною.

Це, зокрема:

відомості про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, адреса, дата та місце народження (ч.2.ст.11.
ЗУ «Про інформацію»);

реєстраційний (ідентифікаційний номер платника податків) номер облікової картки фізичної особи (п.70.15, ст.70 Податкового кодексу);

відомості про місце проживання (ч.8.ст.6 ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні»);

відомості про страховий стаж, результати медичних обстежень, отримані доходи застрахованої фізичної особи (ст.33 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»);

відомості про особисте життя громадян, одержані із звернень громадян (ст.10.ЗУ «Про звернення громадян»);

первинні дані, отримані в процесі проведення Перепису населення (ст.16 ЗУ «Про Всеукраїнський перепис населення»);

відомості, що подаються заявником на визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (ч. 10.ст.7 ЗУ «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»);

інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та інвестиційний прибуток (збиток), що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду, пенсійні депозитні рахунки фізичних осіб, договори страхування довічної пенсії (ч3.ст.53 ЗУ «Про недержавне пенсійне страхування»);

інформація про стан пенсійних активів, облікованих на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи (ч.1.ст.98 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»);

відомості щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, хід їх виконання та результати (ст.895 Цивільного кодексу)

інформація яка може сприяти ідентифікації особи неповнолітнього правопорушника або яка стосується факту самогубства неповнолітнього (ч.3.ст.62 ЗУ «Про телебачення та радіомовлення»);

інформація про померлого (ст.7 ЗУ Про поховання та охоронну справу»);

відомості про оплату праці працівника (ст.31 ЗУ «Про оплату праці» Примітка! Відомості про оплату праці надаються лише у випадках передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу працівника);

заявки та матеріали на видачу патентів ( ст. 19 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»);

дані про особу взяту під захист у кримінальному судочинстві ( ст.15 ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»);

матеріали заявки фізичної чи юридичної особи на реєстрацію сорту рослин, результати експертизи сорту рослин (ст.23 ЗУ   «Про охорону прав на сорти рослин»);

дані про працівника суду або правоохоронного органу, взятого під захист (ст. 10 ЗУ «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»);

інформація про осіб, які звернулися до кризового центру про допомогу (ч. 3.ст.8 ЗУ «Про попередження насильства в сім'ї);

інформація,що стосується митної вартості товарів, що переміщаються через митний кордон України (ч.1.ст. 263 Митного кодексу);

інформація,що міститься в заяві про державну реєстрацію лікарського засобу та додатка до них (ч.8.ст.9 ЗУ «Про лікарські засоби»);

відомості, що містяться в текстах судових рішень та дають можливість ідентифікувати фізичну особу, зокрема: імена (ім'я, по батькові, прізвище) фізичних осіб; місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси, номерів телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси електронної пошти, ідентифікаційних номерів (коди); реєстраційні номери транспортних засобів (ст.7 ЗУ «Про доступ до судових рішень»).

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області