Подання оновленої інформації щодо місця проживання фізичної особи

Глухівська ДПІ Головного управління ДПС у Сумській області нагадує, що відповідно до п. 70.7 ст. 70 розд. ІІ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями та п. 1 розд. IX Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення № 822), фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) за ф. № 5ДР або Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників   податків,   щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта за ф. № 5ДРП відповідно.
Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання - до контролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу.
Згідно з п. 3 розд. ІХ Положення № 822 для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.
Отже, у разі внесення до документа, що посвідчує особу, відомостей про зміну місця проживання, нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), платник податків повинен подати до відповідного контролюючого органу Заяву про внесення змін до Державного   реєстру  за ф. № 5ДР  або Заяву про внесення змін за ф. № 5ДРП.

Друк

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області