До уваги внутрішньо – переміщених осіб!

Починаючи з 1 серпня 2023 року проводиться перевірка фактичного місця проживання/ перебування внутрішньо переміщених осіб територіальними органами Нацсоцслужби.
Фактична перевірка внутрішньо переміщених осіб проводиться не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з моменту, коли керівник (заступник керівника) територіального органу Нацсоцслужби виявив підставу для цього та прийняв рішення про проведення перевірки.
Підставами для права надання перевірки є:
* інформація з Єдиної системи про те, що особа стала на облік внутрішньо переміщених осіб в межах однієї територіальної громади;
* повідомлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача;
* рекомендації Мінфіну за результатами верифікації у разі виявлення відповідності отримувачів будь-якому з критеріїв відповідно до Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”.

Під час проведення перевірки фактичного місця проживання/перебування таких осіб та за відсутності їх за фактичним місцем проживання/перебування посадові особи, які провели перевірку, складають відповідний акт.

У разі наявності обґрунтованих причин відсутності отримувача за місцем проживання/перебування протягом 30 календарних днів після проведення перевірки отримувач подає органу соціального захисту населення заяву про поновлення виплати допомоги з підтвердними документами (службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, навчання, лікування, реабілітації, хвороби особи, смерті членів її сім’ї та родичів, догляду за хворою дитиною віком до 18 років, відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, через які особа не за власним бажанням могла бути відсутньою за місцем проживання/перебування).

Посадова особа територіального органу Нацсоцслужби протягом одного робочого дня передає акт органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку отримувача.

До перевірок Нацсоцслужба/територіальний орган Нацсоцслужби можуть залучати посадових осіб органів соціального захисту населення та/або територіальних громад.

Якщо отримувач допоги був відсутній під час проведення перевірки і не з’явився протягом 30 календарних днів до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про тимчасове припинення надання допомоги з наступного місяця.

Друк

gerb sayt2024 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області