Перераховуємо наукову пенсію

Пенсіонери, які після призначення пенсії відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» відпрацювали застроковим трудовим договором (контрактом) на посадах науко­вих (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 міся­ці страхового стажу, мають право на проведення перерахунку пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати наукового (науково-педагогічного працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р.

Тобто під час проведення перерахунку пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. з урахуванням сум заробітку за сумісництвом

При цьому заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 р., яка була врахована під час призначення наукової пенсії, не враховується.

Заробіток за роботу за сумісниц­твом враховується виключно за роботу на наукових (науково-педаго­гічних) посадах. Тобто, для врахування заробітку за роботу за сумісництвом особа має документально підтвердити, що обіймана нею посада (посади) належать до наукових (науково-пе­дагогічних). Підтвердженням цього факту є відповідна довідка.

Крім того, заробіток, з якого об­числюється розмір пенсії, визна­чається на підставі довідок про за­робітну плату.

Якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педа­гогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 р., становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також ураховується за­робітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на поса­дах наукового (науково-педагогіч­ного) працівника поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв, яка підтверджується довідкою.

Тобто, якщо особа після 1 липня 2000 р. не відпрацювала на науко­вих (науково-педагогічних) поса­дах 60 місяців, обов'язково враховуєтьсязаробітна плата за будь-які 60 календарних місяців роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах, але лише за основним місцем роботи, тобто без урахування заробітку за сумісництвом.

При цьому з періоду, за який ураховується заробітна плата для обчислення пенсії, за вибором особи, яка звернулася за перерахунком пенсії, вилучається період до 60 календарних місяців поспіль за умови, що такий період становить не більш як 10% тривалості наукового стажу.

У будь-якому разі період, за який ураховується заробітна плата, з урахуванням вилучення, передбаченого цим Законом, не може бути меншим за 60 календарних місяців.

Під час проведення перерахунку пенсії застосовується показник се­редньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призна­чення (попереднього перерахунку) пенсії.

Перерахунок пенсій проводиться з урахуванням норм законодав­ства, які були чинними на час його і проведення: пенсія визначається в розмірі 60% заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Отже, особа за бажанням має подати до управління Пенсійного Фонду України за місцем проживання довідки, якіпідтверджують, що обійманні ним посади як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, належать до наукових (науково-педагогічних), а також довідки про заробітну плату за роботу на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників.

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області

      

міський голова 
Вайло Надія Олексіївна

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56