• Головна

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

           21.02.2012_№_71__

РЕГЛАМЕНТ

виконавчих органів Глухівської міської ради

Розділ 1. Загальні положення

1.Цей  Регламент відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 (у редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 31 жовтня 2007 року №1270),  інших законодавчих актів України регулює організаційні та процедурні питання діяльності виконавчих органів Глухівської міської ради. 

2.Регламент виконавчих органів Глухівської міської ради (далі – Регламент), внесення змін до нього затверджується рішенням виконавчого комітету Глухівської міської ради. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розбіжностей окремих положень цього

Регламенту з чинним законодавством, на засіданні виконавчого комітету міської ради Регламент повинен бути приведений у відповідність до чинного законодавства.

3.Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб.

Розділ 2. Виконавчі органи міської ради

Параграф 1. Основи діяльності виконавчих органів міської ради.

1.1.Виконавчими органами Глухівської міської ради є її виконавчий комітет, управління, відділи та інші структурні підрозділи міської ради ( далі – виконавчі органи міської ради).

1.2.Виконавчі органи міської ради відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" створюється Глухівською міською радою за пропозицією міського голови для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими та нормативно – правовими актами України.

1.3.Порядок діяльності виконавчих органів міської ради визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

Параграф 2. Виконавчий комітет Глухівської міської ради

           2.1. Виконавчий комітет Глухівської міської ради ( далі – виконавчий комітет) утворюється міською радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

           2.2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

         2.3. До складу виконавчого комітету входять: міський голова, його заступники з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуюча справами виконавчого комітету міської ради. Також за посадою до складу виконавчого комітету входить секретар міської ради. Інші члени виконавчого комітету обираються міською радою за поданням міського голови з числа керівників виконавчих органів міської ради, представників громадськості, підприємств, установ і організацій міста.

2.4. Очолює виконавчий комітет міський голова. 2.5.У разі відсутності чи неможливості здійснення міським головою функцій, передбачених законодавством України, їх виконання покладається на одного із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретаря міської ради або керуючу справами виконавчого комітету міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

ЗАВАНТАЖИТИ

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net