ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДРУГА СЕСІЯ

ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

17.12.2015                                               м. Глухів                               № 13

Про регламент роботи Глухівської

міської ради сьомого скликання

Розглянувши пропозицію постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, дотримання законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики та запобігання корупції щодо регламенту роботи Глухівської міської ради сьомого скликання, керуючись пунктом 1 частини першої статті 26, пунктом 14 статті 46 та статтею 59 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити регламент роботи Глухівської міської ради сьомого скликання

(додається)

Міський голова                                                                М. Терещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

17.12.2015 № 13

Регламент роботи Глухівської міської ради сьомого скликання

Розділ 1. Загальні положення та правові засади діяльності Глухівської міської ради сьомого скликання

  1. 1.Глухівська міська рада сьомого скликання - представницький орган місцевого самоврядування.

Глухівська міська рада (далі по тексту - міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Глухів та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами та Статутом територіальної громади міста Глухова Сумської області (надалі - Статут).

  1. 2.Кількісний склад міської ради.

Загальний (кількісний) склад міської ради становить 34 депутата.

  1. 3.Повноважність міської ради.

Міська рада є повноважною, якщо обрано не менш як дві третини депутатів від загального (кількісного) складу ради, повноваження яких визнано міською виборчою комісією.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада є повноважною за наявності більше половини депутатів від загального (кількісного) складу ради.

  1. 4.Строк повноважень міської ради.

Строк повноважень   міської ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень міської ради має наслідком припинення повноважень депутатів міської ради.

ЗАВАНТАЖИТИ

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області

      

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56