ПЕРЕВАГИ НАЯВНОСТІ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

Однією з ознак сучасного підприємства, що піклується про свій кадровий потенціал, є наявність колективного договору.
Цей документ укладається між роботодавцем і представниками профспілкового комітету або трудового колективу на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, а також між фізичною особою-підприємцем, який використовує найману працю, та представником трудового колективу.
Зважаючи на зміни, які постійно відбуваються у чинному законодавстві, пріоритетом колективно-договірного регулювання трудових відносин є гнучкість прийняття рішень, можливість вносити доповнення до змісту тексту.
Наявність на підприємстві колективного договору має такі переваги:
    - узгодження інтересів найманих працівників і роботодавців;
    - врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин;
    - впорядкування системи оплати праці;
    - посилення мотивації працівників у вирішенні завдань, що стоять перед підприємством;
    - забезпечення соціального захисту та матеріальної підтримки працівників;
    - допомога у вирішенні трудових спорів та конфліктів.
Вагомим аргументом на користь доцільності укладення колективного договору є встановлення додаткової відпустки за ненормований робочий день, коригування розрахункового коефіцієнту відпускних в залежності від фінансової можливості підприємства, а також встановлення додаткових пільг.
Достатньо повний і змістовний колективний договір може забезпечити стабільні відносини між працівниками і роботодавцем, чітко визначаючи права та обов’язки сторін, стати надійною правовою основою для створення належних умов праці, стабільності та розвитку виробництва.
За додатковою інформацією щодо повідомної реєстрації, практичної та методичної допомоги з укладення колективного договору звертайтеся до УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ГЛУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: вул. Курлука 1/3,  каб. 9, тел. (05444) 70363.
В.о.начальника Управління
Зінаїда ПОПОВА

Друк

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області