З усіх питань, що стосуються  порушень антикорупційного законодавства, жителі міста можуть звернутися на «телефон довіри»: 2-53-02, який діє у виконкомі Глухівської міської ради в робочі дніз 8.00 до 17.00 год.


Основні заходи з організації виконання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування антикорупційного законодавства

 

  1. Створити умови для належної роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті міської ради, її структурних підрозділах та підприємствах комунальної власності.
 

Виконавчий комітет міської ради, структурні підрозділи міської ради, підприємства комунальної власності міської ради

         Постійно

  1. Забезпечити подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі й від тих осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та в частині отримання від таких осіб до 01 квітня наступного року після припинення такої діяльності, декларації за минулий рік.

Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету міської ради

Постійно

  1. У встановленому законодавством порядку здійснювати перевірку фактів своєчасності подання суб’єктами декларування декларацій.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету міської ради

 Постійно

  1. Відповідно до чинного законодавства повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування.
 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету міської ради

                   Постійно

3

5. Забезпечити своєчасне розміщення декларацій на офіційному веб-сайті міської ради міського голови, його заступників, секретаря міської ради та керуючої справами виконавчого комітету міської ради.

                                                

Консультант міського голови, оператор з

обробки інформації та комп’ютерного забезпечення сектору з питань господарського забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету

         Щороку протягом 30 днів з дня подання декларації

  1. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про запобігання корупції», забезпечувати належний розгляд звернень громадян, в яких повідомляється про можливе порушення чинного антикорупційного законодавства, у тому числі й анонімних повідомлень, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету міської ради, Центр надання адміністративних послуг міської ради

4

Постійно

  1. Забезпечити належне функціонування та систематичне наповнення на офіційному веб-сайті міської ради рубрики «Запобігання корупції».
 

Консультант міського голови, оператор з

обробки інформації та комп’ютерного забезпечення сектору з питань господарського забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету

Постійно

  1. Вживати заходів щодо належного функціонування систем електронного документообігу.

Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету

Постійно

  1. Проводити для працівників органів місцевого самоврядування та населення навчання, спрямовані на формування знань антикорупційного законодавства, у тому числі з вивчення Закону України «Про запобігання корупції», забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства в питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету міської ради

Постійно

  1. Розглядати на апаратних нарадах, засіданнях виконавчого комітету міської ради питання щодо виконання антикорупційного законодавства.

Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради

Щороку

Керуюча справами

виконавчого комітету міської ради                                 О.О. Гаврильченко

 

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області

      

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56