Вакантні посади

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»

 Додаток 1

до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3.Форма правління в Україні (стаття 5).

4.Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5.Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6.Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7.Найважливіші функції держави (стаття 17).

8.Державні символи України (стаття 20).

9.Конституційне право на працю (стаття 43).

10.Конституційне право на освіту (стаття 53).

11.Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12.Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13.Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14.Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15.Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16.Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17.Державний бюджет України (стаття 96).

18.Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19.Повноваження Президента України (стаття 106).

20.Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21.Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22.Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23.Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24.Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25.Система судів в Україні (стаття 125).

26.Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27.Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28.Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29.Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30.Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31.Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32.Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33.Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

Питання на перевріку знання Закону України "Про запобігання корупції:"

1.Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів (стаття 1).

2.Суб'єкти, на яких поширюються дія акону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3.Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4,5)

4.Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5.Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6.Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14)

7.Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8.Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті22, 23).

9.Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10.Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11.Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12.Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13.Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14.Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15.Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 40).

16.Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17.Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18.Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування(стаття 54).

19.Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20.Спеціальна перевірка (стаття 56).

21.Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)

 ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1,2 ).
 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 5. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 6. Правове регулювання посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
 7. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 8.  Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 9. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування ( стаття10).
 10. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 11. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 12).
 12. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).
 13. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
 14. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття15).
 15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування( стаття 16)
 16. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 17. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 18. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20)
 1. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).
 2. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

 ІV. Орієнтовні питання співбесіди, які можуть бути рекомендовані кандидатам на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування членами конкурсної комісії:  

 1. Щоб Ви зробили, якщо?..
 2. Як би Ви повелися з набридливим клієнтом?..
 3. Щоб Ви зробили, коли б один з Ваших колег постійно запізнювався на роботу?..
 4. Описати випадок, коли керований Вами колектив досяг успіху і якого?..
 5. Навести приклад ситуації, коли Ви вирішували складну та серйозну проблему.
 6. Розповісти про ситуацію, коли Ви успішно керували колективом (групою спеціалістів) та досягли поставленої мети?..
 7. Навести приклад непопулярного рішення, яке Ви вважаєте обов'язковим та потрібним.
 8. Розповісти про ситуацію, коли Ви успішно закінчили завдання в умовах відчутного дефіциту часу.
 9. Розповісти ситуацію, у якій Ви сперечалися із колегою щодо способу реалізації завдання. Що з цього вийшло і як з цієї ситуації знайдено вихід?..
 10.  Що з Вашого попереднього досвіду є для Вас найважливішим?.. та інші...

 

 

 

 

 

 

 

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області

      

міський голова 
Вайло Надія Олексіївна

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56