ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Міністерство освіти і науки України
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
за програмою «Українське ділове мовлення»:
Цільова аудиторія:
Керівники освітніх закладів, структурних підрозділів організацій, підприємств та їхні заступники; помічники керівників; працівники канцелярії; офіс-менеджери та інші зацікавлені особи.
Мета курсу: отримати знання з діловодства, стратегії й тактики усного ділового спілкування.
Період проведення: 06-14 квітня  2021 року
Час проведення: з 14.00
Форма участі: дистанційна (платформа Google Meet або ZOOM)
Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС (30 годин)
Вартість: 400 грн.
Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво
Тематичний план:
  1. 1. Сучасна українська літературна мова та мистецтво ділового мовлення
1.1. Українська мова – національна мова українців.
1.2. Літературна мова та мовна норма.
1.3. Стильова диференціація літературної мови.
1.4. Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови.
  1. Документ як форма писемного офіційно-ділового мовлення
2.1. Класифікація та види документів.
2.2. Державний стандарт України з діловодства.
2.3. Реквізити документів. Вимоги до їх оформлення.
2.4. Мовні кліше та мовні штампи. Канцеляризми.
2.5. Організація контролю за документообігом.
  1. Екологія українського ділового слова:лексичні норми
3.1.Причини порушення мовних норм на лексичному рівні.
3.2. Синоніми в офіційно-діловому стилі.
3.3. Явище паронімії в діловому спілкуванні.
3.4. Тавтологія та плеоназм як порушення лексичних норм.
  1. Граматична вправність як складник загальної культури людини
4.1. Категорія роду в діловому мовленні. Фемінітиви.
4.2. Ступені прикметників у діловому мовленні.
4.3. Уживання числівників у ділових паперах.
4.4. Дієприкметники в діловому мовленні.
4.5. Активні та пасивні конструкції в діловому мовленні.
4.6. Порядок слів у реченні.
  1. Сучасна правописна культура: зміни  2019
5.1. Орфографічні норми.
5.2. Пунктуаційні норми.
  1. Усне ділове комунікування
6.1. Мовленнєвий етикет та ділова етика.
6.2. Взаємодія вербальних і невербальних засобів в офіційному мовленні.
6.3. Публічний виступ.
6.4. Орфоепічні та акцентуаційні норми в публічному мовленні.
6.5. Мультимедійна презентація.
  1. Ділове спілкування в мережі
7.1. Публічне презентування організації, установи в   ЗМІ та інтернеті.
7.2. Публічна сторінка організації, установи в соціальній мережі: закони, правила та цифрова гігієна.
7.3. Менеджмент, маркетинг і культура мовлення в мережі.
     Реєстрація: до  05 квітня 2021  року за посиланням: 

olbbКонтактна особа: - Шекера-Шуберт Світлана Дмитрівна, методист навчального відділу, тел.. (066)1644902
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
 

Друк

  Глухів  
gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області