DRV logo

Контактна інформація


 • вул. Спаська 15 (1-й поверх) тел. (05444) 2-40-15 факс: (05444) 6-60-06 E-mail: drv_gl@ukr.net
 • Режим роботи: Пн.-Чр. –  з  8.00 до 17.00 Пт. – з 8.00 до 16.00 Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Графік особистого прийому

Начальник відділу - Плетенко Сергій Володимирович

Щопонеділка з 9.00 - 18.00

Структура та контакти

 


Начальник відділу

Плетенко Сергій Володимирович

2-60-06

Головний спеціаліст

Ткачова Ольга Іванівна

2-40-15

Головний спеціаліст

Матюхін Максим Олександрович

2-40-15

 


Відомості про кількість виборців >>>

Положення про відділ

 1. Загальні положення
 2. Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі - відділ ведення Реєстру) - виконавчий орган Глухівської міської ради, який утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові. Координацію діяльності відділу ведення Державного реєстру виборців здійснює керуюча справами виконавчого комітету міської ради згідно розподілу обов’язків
 1. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голови обласної держадміністрації, міської ради, виконавчого комітету міської ради та міського голови, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також Положенням про відділ.
 1. Відділ має печатку, якою підтверджується підпис начальника відділу ведення Реєстру на документах, бланк відділу, який визначає кореспонденцію відділу та бланк наказу відділу, що затверджуються розпорядником Реєстру.

ІІ. Завдання та функції:

 1. Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території Глухівської міської ради.
 1. Складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.
 1. Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру;

Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру та уточнення персональних даних Реєстру;

Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців";

Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

IІІ. Права:

Одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань;

IV. Взаємовідносини:

Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

V. Структура та управління структурним підрозділом:

 1. Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який має вищу освіту, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж роботи за фахом на державній службі, або на службі в органах місцевого самоврядування не менш як три роки на посаді не нижчій ніж посада головного спеціаліста чи має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ, на керівних посадах не менш як п'ять років.
 2. Начальник відділу ведення Реєстру:

Забезпечує виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців" на відповідній території;

Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

Розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

Видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців", організовує і контролює їх виконання;

Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

Підписує документи, визначені Законом України "Про Державний реєстр виборців", що скріплюються печаткою відділу ведення Реєстру Глухівської міської ради;

Вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України "Про Державний реєстр виборців"

Забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

 1. На посаду головного спеціаліста відділу ведення Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю, пов'язаною, як правило, з інформаційними технологіями, та стаж роботи за фахом не менш як один рік.
 2. На посаду провідного спеціаліста відділу ведення Реєстру призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом не менш як один рік та практичний досвід автоматизованої обробки інформації.
 3. Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.
 4. Працівники відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

VI. Відповідальність.

 1. Начальник та працівники відділу несуть відповідальність за свою діяльність згідно чинного законодавства.
 2. Начальник відділу несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на відділ завдань і функцій.
 3. Працівники відділу несуть особисту відповідальність за:
 4. 1 Невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків;
 5. 2. Бездіяльність або невикористання наданих їм прав;
 6. 4. Несвоєчасне або неналежне оформлення і складання документів;
 7. 5. Недостовірність даних у документації, яку ведуть;
 8. 6. Порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни;
 9. 7. Порушення етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;
 10. 8. Невиконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про Державний реєстр виборців».
 11. 9. Збирання, внесення до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України "Про Державний реєстр виборців".

VІІ. Фінансове та матеріальне забезпечення.

Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Гранична чисельність працівників відділу затверджуються міською радою за поданням міського голови.

Кошторис видатків та штатний розпис відділу затверджуються міським головою за поданням начальника відділу ведення Державного реєстру виборців та погодженням з фінансовим управлінням міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

VII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

Ліквідація та реорганізація відділу ведення Реєстру здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства або за рішенням суду.

Міський голова                                                                               Ю.О. Бурлака

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області

      

міський голова 
Вайло Надія Олексіївна

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56