Перелік адміністративних послуг, що надаються у центрі надання адміністративних послуг Глухівської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
27.01.2021  № 106

Перелік
адміністративних послуг, що надаються у
центрі надання адміністративних послуг
Глухівської міської ради

№ з/п

Код послуги

Назва адміністративної послуги

 

01

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання

1

01-01

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

2

01-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

3

01-03

Реєстрація місця проживання особи

4

01-04

Реєстрація місця перебування особи

5

01-05

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

6

01-06

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання особи

 

02

Паспортні послуги

7

02-01

Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25-ти або 45-тирічного віку

8

02-02

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку*

9

02-03

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку:
- зі зміною інформації, внесеної до паспорта  (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження);
- виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта;
- непридатності паспорта для подальшого використання;
- якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток;
- у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт з безконтактним електронним носієм (за бажанням)*

10

02-04

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка (у формі картки) у зв’язку:
- зі зміною інформації, внесеної до паспорта  (крім додаткової змінної інформації);
- отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);
- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
- закінчення строку дії паспорта;
- непридатності паспорта для подальшого використання*

11

02-05

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм*

12

02-06

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)*

13

02-07

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм*

14

02-08

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого*

15

02-09

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі:
- зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;
- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;
- закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;
- непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання*

 

03

Реєстрація нерухомості

16

03-01

Взяття на облік безхазяйного майна

17

03-02

Внесення виправлення помилки до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з вини заявника чи державного реєстратора

18

03-03

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

19

03-04

Державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно та іпотеки

20

03-05

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

21

03-06

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

22

03-07

Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності

23

03-08

Державна реєстрація при чинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням

 

04

Реєстрація бізнесу

24

04-01

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадських формувань)

25

04-02

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадських формувань)

26

04-03

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадських формувань)

27

04-04

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора  юридичної особи (крім громадських формувань)

28

04-05

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадських формувань)

29

04-06

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

30

04-07

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб – підприємців та громадських формувань

31

04-08

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

32

04-09

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

33

04-10

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

34

04-11

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)

35

04-12

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

36

04-13

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

37

04-14

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

38

04-15

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

39

04-16

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

40

04-17

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

41

04-18

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

42

04-19

Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб  та фізичних осіб – підприємців

43

04-20

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

44

04-21

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця

45

04-22

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

46

04-23

Державна реєстрація створення юридичної особи – державного органу, органу місцевого самоврядування

 

05

Громадські об’єднання

47

05-01

Державна реєстрація створення громадського об’єднання

48

05-02

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

49

05-03

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

50

05-04

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання

51

05-05

Державна реєстрація про припинення громадського об’єднання

52

05-06

Державна реєстрація рішення про відміну  рішення про припинення громадського об’єднання

53

05-07

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання

54

05-08

Державна реєстрація рішення припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

55

05-09

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації

56

05-10

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

57

05-11

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений  підрозділ громадського об’єднання

58

05-12

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

59

05-13

Державна реєстрація підтвердження Всеукраїнського статусу громадського об’єднання

60

05-14

Державна реєстрація відмови від Всеукраїнського статусу громадського об’єднання

 

06

Державний земельний кадастр

61

06-01

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

62

06-02

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно – територіальних одиниць

63

06-03

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

64

06-04

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землю (території)

65

06-05

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

66

06-06

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

67

06-07

Надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

68

06-08

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

69

06-09

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються  права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

70

06-10

Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

71

06-11

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

72

06-12

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

73

06-13

Видача витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки

74

06-14

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

75

06-15

Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності

76

06-16

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного Фонду документації із землеустрою

77

06-17

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної не з вини органу, що здійснює його ведення

78

06-18

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі

 

07

Земельні питання

79

07-01

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

80

07-02

Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою

81

07-03

Дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою

82

07-04

Дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

83

07-05

Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи)

84

07-06

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

85

07-07

Прийняття рішення про:
1) припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади;
2)  припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови користувача

86

07-08

Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

87

07-09

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря

88

07-10

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

89

07-11

Припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади

90

07-12

Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача

91

07-13

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб

92

07-14

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

 

08

Інші місцеві послуги

93

08-01

Взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

94

08-02

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

95

08-03

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

96

08-04

Зняття з квартирного обліку

97

08-05

Приватизація державного житлового фонду

98

08-06

Видача довідки про перебування/не перебування на квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради

99

08-07

Видача дубліката свідоцтва про право власності

100

08-08

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки забудови земельної ділянки

101

08-09

Внесення змін до будівельного паспорта

102

08-10

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

103

08-11

Надання паспорта  прив’язки тимчасових споруд (ТС) для здійснення підприємницької діяльності

104

08-12

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

105

08-13

Видача довідки про поштову адресу об’єкту нерухомого майна

106

08-14

Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення в нежитлові

107

08-15

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

108

08-16

Видача дозволу (ордеру) на видалення зелених насаджень

109

08-17

Встановлення за погодженням з власником зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг

110

08-18

Погодження на розміщення місця розташування тимчасового сезонного торгівельного місця

111

08-19

Комплексна послуга «єМалятко»**

112

08-20

Надання окремих пільг та допомог відповідно до Програми соціального захисту окремих категорій населення міста на 2019-2023 роки

113

08-21

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

114

08-22

Посвідчення довідок, виданих органами самоорганізації населення

115

08-23

Видача довідки про останнє місце проживання померлого

116

08-24

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма ЗДФ)

 

09

Дозвільні процедури

117

09-01

Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та /або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

118

09-02

Реєстрація декларації відповідності матеріально - технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

10

Соціальні послуги

119

10-01

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

120

10-02

Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

121

10-03

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

122

10-04

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

123

10-05

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

124

10-06

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

125

10-07

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

126

10-08

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

127

10-09

Надання державної допомоги:
1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
2) при народженні дитини;
3) при усиновленні дитини;
4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
5) на дітей одиноким матерям

128

10-10

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

129

10-11

Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

130

10-12

Надання державної  соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

131

10-13

Надання державної соціальної допомоги на  догляд

132

10-14

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

133

10-15

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

134

10-16

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

135

10-17

Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

136

10-18

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та / або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та / або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад

137

10-19

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

138

10-20

Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

139

10-21

Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

140

10-22

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

141

10-23

Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу

 

11

Пенсійні послуги***

141

11-01

Надання довідкової інформації (номери телефонів, адреси органів Пенсійного фонду, режим роботи, порядок звернень на прийом, попередній запис на прийом тощо)

143

11-02

Попередній запис на прийом до керівництва Глухівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області

144

11-03

Надання консультацій, роз’яснень щодо застосування законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення

145

11-04

Прийом замовлень на видачу довідок: про розмір пенсії; про перебування на обліку; про заробітну плату за формою ОК5 (ОК2, ОК7)

146

11-05

Видача  виготовлених довідок, оригіналів трудових книжок

147

11-06

Допомога в заповненні та прийом анкети на виготовлення пенсійного посвідчення

148

11-07

Видача пенсійного посвідчення

149

11-08

Надання переліку документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, допомоги на поховання

150

11-09

Прийом документів для проведення попередньої оцінки права особи на призначення пенсії, її перерахунок

151

11-10

Прийом заяв про надання допомоги у витребуванні документів, необхідних для підтвердження страхового стажу, заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсії

152

11-11

Прийом заяв та документів щодо: переведення виплати пенсії за новим місцем проживання; виплати пенсії за довіреністю; зміни способу виплати пенсії; поновлення виплати пенсії; перерахунку призначених пенсій; встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною; виплати недоотриманої пенсії

153

11-12

Забезпечення доступу до електронних сервісів Пенсійного фонду України, надання допомоги в користуванні ними

Примітка:
*- послуги надаватимуться після придбання Робочої станції для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки.
** - послуга надаватиметься після отримання доступу до Єдиного державного веб – порталу електронних послуг посадових осіб суб’єкта розгляду звернень.
*** - послуги надаватиметься після відкриття нового приміщення ЦНАП  представниками Глухівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області згідно затверджених графіків на підставі Угод про співпрацю.

Міський голова                                                                                  Надія ВАЙЛО

gerb sayt2021 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області