ЩО ТАКЕ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ТА ЧИ ПОТРІБЕН ВІН НА ПІДПРИЄМТСВІ

З моменту укладення трудового договору його сторони — роботодавець і найманий працівник вступають у індивідуальні трудові правовідносини. Відтак працівник автоматично, поза його волею, належить до трудового колективу підприємства, установи, організації (далі — підприємство), оскільки відповідно до частини 8 статті 65 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

121540

У сфері організації найманої праці, крім індивідуальних трудових відносин, між найманими працівниками та роботодавцем виникає широке коло колективних соціальних та економічних відносин. Для трудових і соціально-економічних відносин характерним є формування різноманітних інтересів: інтересів найманої праці, інтересів капіталу та інтересів суспільства. Ці інтереси за своїм змістом можуть не лише не збігатися, а й бути протилежними та внутрішньо суперечливими, спричиняти конфлікти. Спільність інтересів виявляється насамперед у тому, що і роботодавець, і найманий працівник зацікавлені у збереженні стабільних трудових відносин. Проте між ними існують суперечності: роботодавець зацікавлений у підвищенні продуктивності праці, збільшенні обсягу виконуваних робіт з найменшими затратами та отриманні якомога більшого прибутку, а наймані працівники мають на меті поліпшення умов праці та підвищення заробітної плати. Ці розбіжності інтересів завжди існують у сфері використання найманої праці.

Як свідчить багаторічний світовий досвід, одним із найефективніших чинників урегулювання соціальних суперечностей у сфері найманої праці є так зване соціальне партнерство, що містить ефективний механізм розв’язання конфліктів, задоволення вимог без значних втрат. Саме через соціальне партнерство, тобто соціальний діалог, можуть бути примирені і скориговані інтереси усіх верств населення задля отримання соціально прийнятних результатів. Основна мета соціального партнерства — регулювати й вирішувати конфлікти, збалансувавши соціально-економічні інтереси працівників, роботодавців і держави через укладення колективних договорів.

А отже, колективний договір за своєю сутністю — це і форма, і метод розв’язання соціально-економічних проблем і регулювання трудових відносин між найманими працівниками та роботодавцями, за допомогою яких забезпечують співпрацю і узгодження інтересів способом переговорів, взаємних поступків і компромісів для досягнення соціального миру.

Колективний договір укладають провівши колективні переговори і записавши до нього зобов’язання сторін. Водночас у ньому встановлюють локальні норми права для регулювання трудових, соціально-економічних та виробничих відносин у межах конкретного підприємства. Дія колективного договору поширюється на всіх найманих працівників підприємства, зокрема і на керівника.

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56