Адміністративні послуги

№ п/п

Назва адміністративної

послуги

Інформаційна

картка

Заява

1

Постановка на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 kartka  zayava

2

Зняття громадян з квартирного обліку

kartka  zayava

3

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна                                                                                                  

kartka  zayava

4

Встановлення за погодженням з власником зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг

 kartka zayava

5

Надання дозволу на проїзд під заборонні  знаки дорожнього регулювання на території населених пунктів Глухівської міської ради

kartka  zayava

6

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

 kartka zayava

7

Видача ордеру на видалення зелених насаджень

kartka  zayava 

8

Надання паспорту прив’язки тимчасових споруд (ТС) для здійснення підприємницької діяльності

 kartka zayava

9

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

kartka zayava

10

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки на території міста Глухова

kartka  zayava

11

Видача довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку

kartka zayava

12

Видача копій документів, розпорядником яких є міська рада та її виконавчі органи

kartka zayava

13

Реєстрація місця проживання особи

kartka zayava

14

Зняття з реєстрації місця проживання особи

kartka zayava

15

Реєстрація місця перебування особи

kartka zayava

16

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

kartka  zayava

17

Приватизація державного житлового фонду

kartka zayava

18

Погодження на розміщення місця розташування тимчасового сезонного торгівельного місця

kartka zayava

19

Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

kartka zayava

20

Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою

kartka zayava

21

Дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою

kartka zayava

22

Дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

kartka zayava

23

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

kartka zayava

24

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

kartka zayava

25

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі

kartka zayava

26

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі

kartka zayava

27

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі

kartka zayava

28

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ,що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи

kartka zayava

29

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі

kartka zayava

30

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа

kartka zayava

31

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

kartka zayava

32

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

kartka zayava 

33

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації

kartka zayava

34

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи

kartka zayava

35

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи

kartka  zayava

36

Державна реєстрація створення юридичної особи-державного органу

kartka zayava

37

Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування

kartka  zayava

38

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи

kartka zayava

39

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

kartka zayava

40

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

kartka  zayava 

41

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в тому числі у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини заявника

kartka zayava

42

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

kartka zayava

43

Державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно

kartka zayava

44

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

kartka zayava

45

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

kartka zayava

46

Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності

kartka zayava

47

Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням

kartka zayava

48

Оформлення та видача паспорта громадянина України*

kartka zayava

49

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого*

kartka zayava

50

Державна реєстрація права власності на нерухоме майноВклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- і 45- річного віку

kartka zayava

51

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

kartka zayava

52

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

kartka zayava

53

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

kartka zayava

54

Державна реєстрація права власності на нерухоме майноВнесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно – територіальних одиниць з видачею витягу

kartka zayava

55

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

kartka zayava

56

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно – правовими актами, з видачею витягу

kartka zayava

57

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

kartka zayava

58

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1)    витягу з державного земельного кадастру про:
Землі в межах території адміністративно – територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
земельну ділянку
2)    довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території)
3)    викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

kartka zayava

59

Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

kartka zayava

60

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

kartka zayava

61

Видача довідки з державних статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

kartka zayava

62

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

kartka zayava

63

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

kartka zayava

64

Видача експлуатаційного дозволу операторам ринку,  що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

kartka zayava

65

Видача експлуатаційного  дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

kartka zayava

66

Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

kartka zayava

67

Висновок  державної санітарно-епідеміологічної експертизи  діючих об’єктів

kartka zayava

68

Видача експлуатаційний  дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють  в Україні діяльність з  виробництва харчових продуктів підконтрольних санітарній службі

kartka zayava

69

Видача фізичним особам висновку  державної санітарно-епідеміологічної експертизи  діючих об’єктів

kartka zayava

70

Реєстрація декларації відповідності матеріально - технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

kartka zayava

71

Державна реєстрація створення громадського об’єднання

kartka zayava

72

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

kartka zayava

73

Видача висновку про погодження документації із землеустроюДержавна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

kartka zayava

74

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

kartka zayava

75

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

kartka zayava

76

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

kartka zayava

77

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

kartka zayava

78

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації

kartka zayava

79

Державна реєстрація змін складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання

kartka zayava

80

Державна реєстрація рішення про відміну про припинення громадського об’єднання

kartka zayava

81

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського  об’єднання

kartka zayava

82

Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання

kartka zayava

83

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання

kartka

zayava

Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області та інформаційні картки  адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області через центри надання адміністративних послуг

Технологічна картка адміністративної послуги з видачі висновку про погодження документації із землеустрою крім проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області

      

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56