АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення міської ради "Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб" (05.05.2017 р.).

 

05.05.2017 р.

 

 І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Проблема полягає в необхідності встановлення мінімальної вартості місячної оренди (суборенди), житлового найму (піднайму нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у місті Глухів.

Причини виникнення проблеми:

 • Відсутність встановленої мінімальної вартості місячної оренди (суборенди), житлового найму (піднайму нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у місті Глухів.

Підтвердження важливості проблеми:

Питання встановлення мінімальної вартості місячної оренди (суборенди), житлового найму (піднайму нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю 1 м2 загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у місті Глухів являється сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання (фізичних осіб – підприємців), органів місцевої влади та територіальної громади і має суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток міста.

Показники інсування та масштабу проблеми

Назва показника Одиниця виміру Значення Джерело даних
Кількість фізичних осіб, які здають в оренду/суборенду власне майно осіб 70 Державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Держава + -
Громадяни + -
Суб’єкти господарювання + -
у тому числі суб’єкти малого підприємництва + -

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Вказану проблему не можливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, тому що відповідно до діючого законодавства мінімальна вартість місячної оренди визначається органом місцевого самоврядування.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів тому, що це буде порушенням вимог діючого податкового законодавства

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

 • Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету та дотримання вимог діючого законодавства щодо податків та зборів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання).
Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона:
- веде до відмови від використання економічних ресурсів міста, які спрямовуються на фінансування інфраструктури міста;
- не враховує змін у податковому законодавстві України;
- сприяє ухиленню від оподаткування;
- погіршує підприємницьке середовище міста
Альтернатива 2 Встановлення по зонам мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб.
Альтернатива 3 Встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні надходження до міського бюджету
Альтернатива 2 - при розрахунку мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна враховано функціональне призначення об’єкта нерухомого майна;
- приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку нерухомості та чинних нормативних документів;
- наповнення доходної частини міського бюджету.
Значні витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування податку
Альтернатива 3 - при розрахунку мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна враховано функціональне призначення об’єкта нерухомого майна;
- приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку нерухомості та чинних нормативних документів;
- наповнення доходної частини міського бюджету.
Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування податку

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 Вирішення частини соціальних проблем населення міста за рахунок збільшення доходної частини міського бюджету Збільшення витрат фізичних осіб, пов’язаних зі сплатою податкових платежів з отримання доходу від надання в оренду нерухомого майна.
Альтернатива 3 Вирішення частини соціальних проблем населення міста за рахунок збільшення доходної частини міського бюджету Збільшення витрат фізичних осіб, пов’язаних зі сплатою податкових платежів з отримання доходу від надання в оренду нерухомого майна.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 70 70
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 0% 100% 100,00%

Альтернатива 2

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 70 70
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 0% 100% 100,00%

Альтернатива 3

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 70 70
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 0% 100% 100,00%
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 - приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до норм Податкового кодексу України (зі змінами);
- збільшення надходжень до міського бюджету;
- приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку нерухомості.
- збільшення матеріальних витрат, пов’язаних зі сплатою податку, в наслідок встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб по зонам
- часові витрати на отримання інформації про оподаткування, ознайомлення з порядком звітування та інше;
- матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання
Альтернатива 3 - приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до норм Податкового кодексу України (зі змінами);
- збільшення надходжень до міського бюджету;
- приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку нерухомості.
- збільшення матеріальних витрат, пов’язаних зі сплатою податку, внаслідок встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб по зонам
- часові витрати на отримання інформації про оподаткування, ознайомлення з порядком звітування та інше;
- матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання
 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Альтернатива не є прийнятною
Альтернатива 2 2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними) Внаслідок встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб по зонам ускладниться процедура адміністрування податку.
Альтернатива 3 3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Очікуваним результатом прийняття запропонованого регуляторного акту є встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 м2 нерухомого майна фізичних осіб, яке розташоване на території міста Глухова, збільшення відповідних надходжень до бюджету та уникнення укриття фізичними особами доходу від надання в оренду нерухомого майна в місті.
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Держава:ВідсутніГромадяни:ВідсутніСуб’єкти господарювання:Відсутні Держава:Відсутні надходження до міського бюджетуГромадяни:ВідсутніСуб’єкти господарювання:Витрати:ВідсутніСумарні витрати, грн: Альтернатива не є прийнятною.
Альтернатива 2 Держава:- при розрахунку мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна враховано функціональне призначення об’єкта нерухомого майна;
- приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку нерухомості та чинних нормативних документів;
- наповнення доходної частини міського бюджету.
Громадяни:Вирішення частини соціальних проблем населення міста за рахунок збільшення доходної частини міського бюджету
Суб’єкти господарювання:- приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до норм Податкового кодексу України (зі змінами);
- збільшення витрат на соціально-економічний розвиток міста;
- приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку нерухомості.
Держава:Значні витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування податкуГромадяни:Збільшення витрат фізичних осіб, пов’язаних зі сплатою податкових платежів з отримання доходу від надання в оренду нерухомого майна.Суб’єкти господарювання:Витрати:- збільшення матеріальних витрат, пов’язаних зі сплатою податку, в наслідок встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб по зонам
- часові витрати на отримання інформації про оподаткування, ознайомлення з порядком звітування та інше;
- матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання
Альтернатива не є прийнятною.
Альтернатива 3 Держава:- при розрахунку мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна враховано функціональне призначення об’єкта нерухомого майна;
- приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку нерухомості та чинних нормативних документів;
- наповнення доходної частини міського бюджету.Громадяни:Вирішення частини соціальних проблем населення міста за рахунок збільшення доходної частини міського бюджетуСуб’єкти господарювання:- приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до норм Податкового кодексу України (зі змінами);
- збільшення витрат на соціально-економічний розвиток міста;
- приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку нерухомості.
Держава:Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування податкуГромадяни:Збільшення витрат фізичних осіб, пов’язаних зі сплатою податкових платежів з отримання доходу від надання в оренду нерухомого майна.Суб’єкти господарювання:Витрати:- збільшення матеріальних витрат, пов’язаних зі сплатою податку, внаслідок встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб по зонам
- часові витрати на отримання інформації про оподаткування, ознайомлення з порядком звітування та інше;
- матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулюванняСумарні витрати, грн:2870
Альтернатива є найбільш сприятливою тому, що враховує загальні інтереси суб'єктів малого підприємництва, громадян міста та місцевих органів влади.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 - втрати бюджету від недоотримання податку з доходів фізичних осіб;
- неврахування реальної ситуації, що склалася на ринку нерухомості та зростання вартості об’єктів оренди та реальної орендної плати за майно.
Відсутній
Альтернатива 2 Встановлення по зонам мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб
- ускладнення адміністрування податку;
- відсутність зонування території міської ради
Зміна чинного законодавства
Альтернатива 3 - приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до норм Податкового кодексу України (зі змінами);
- збільшення надходжень до міського бюджету;
- приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку нерухомості;
Зміна чинного законодавства
 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

 • Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення міської ради "Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб "

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 • Розробити проект рішення міської ради щодо встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб • Провести консультаційні заходи по обговоренню проекту регуляторного акта з суб'єктами малого підприємництва міста • Забезпечити інформування громадськості міста про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Глухівської міської ради
 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта: чотири роки

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Термін дії регуляторного акту буде залежати від результатів його повторного та періодичного відстеження результативності.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Назва показника Одиниця виміру Зараз 6 місяців 1 рік 3 роки
1 Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта грн. - 0 0 0
2 Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта грн. - 19200 40000 140000
3 Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта грн. - 0 0 0
4 Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта од. - 90 120 180
5 Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта грн. - 2850 2850 2850
6 Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта год. - 2.15 2.15 2.15
7 Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта % - 100 100 100
 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта: Через рік після набрання чинності актом, за результатами якого можливо провести порівняння показників за звітними роками

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через три роки після проведення базового відстеження

Метод проведення відстеження результативності: Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності: Статистичні

Начальник управління соціально-економічного розвитку міської ради                                            Л.О.Сухоручкіна

 

Згідно з Додатком 4

до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 08 Лютого 2017 р. по 28 Квітня 2017 р.

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Наради, круглий стіл 65 Запропоновано прийняти дане рішення
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 70 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 70 (одиниць).

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 6.00 (відсотків)

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати зап’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури (уточнити) X X X
не передбачено 0 X 0
6 Разом, гривень 0 X 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 70
8 Сумарно, гривень 0 X 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 2 0 2
10 Процедури організації виконання вимог регулювання 2 2 10
11 Процедури офіційного звітування 37 19 113
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) X X X
не передбачено 0 X 0
14 Разом, гривень 41 X 41
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 70
16 Сумарно, гривень 8750 X 8750

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

не передбачено

Процедура регулювання суб’єктів малого і мікропідприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0 0 0 70 0
Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні 0 0 0 0 0
Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі виїзні 0 0 0 0 0
Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0 0 0 0 0
Підготовка звітності за результатами регулювання 0 0 0 0 0
Разом за рік Х Х Х Х 0
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 0

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Показник Перший рік регулювання (стартовий), гривень За п’ять років, гривень
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 0 0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 2870 8750
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 2870 8750
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 2870 8750
 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

Процедура, що потребує корегування

Корегуючий механізм

не передбачено

не передбачено

 

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання 2870 8750
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва не передбачено не передбачено
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва 0 0

 

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net