План роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на січень 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський  голова

_________       М.Терещенко

    .2017  № _

П Л А Н

роботи виконавчого комітету  Глухівської міської ради

на січень 2017 року

 

І. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради

Питання,що пропонуються розглянути

Відповідальні за підготовку питань

Про ліміти споживання енергоносіїв на 2017 рік для бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету

Онищенко А.В.
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік та заходи щодо її вдосконалення на 2017 рік

Гаврильченко О.О.,

Цог Л.Г.

Про виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради за ІV квартал 2016 року та за 2016 рік

Гаврильченко О.О.,

Кащенко Т.О.

Про роботу виконавчих органів міської ради у ІІ півріччі 2016 року по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Гаврильченко О.О.,

Кащенко Т.О.

Про підсумки проведення спартакіади міста

Васильєва М.І.,

Плотницький М.Г.

Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку міста за 2016 рік Сухоручкіна Л.О., Громак Л.А.
Про затвердження проекту програми «Правопорядок на 2017-2020 роки»

Гаврильченко О.О.,

Чикомасов В.І.

Про затвердження Проекту міської програми «Призов на строкову військову службу та військову службу за контрактом на 2017 рік»

Гаврильченко О.О.,

Чикомасов В.І.

Питання, пов’язані із встановлення тарифів на комунальні, транспортні, ритуальні та інші послуги Сухоручкіна Л.О.
Питання погодження режимів роботи підпримств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення Сухоручкіна Л.О.
Про надання одноразової грошової допомоги на лікування та невідкладні потреби особам, що опинились в скрутних життєвих обставинах

Васильєва М.І.,

Громак Л.А.

Про реєстрацію колективних договорів

Васильєва М.І.,

Громак Л.А.

Про внесення змін до бюджету міста на 2017 рік

Онищенко А.В.

Питання дозволів на укладання правочинів від імені дітей, надання статусу дитини – сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування  та її влаштуванння

Васильєва М.І.,

Галушка І.Ю.

Про надання дозволів на реконструкцію, будівництво. Перепланування, розміщення, зовнішньої реклами, малих архітектурних форм, присвоєння поштових адрес Вискуб О.І.,  Хренов О.О.
Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, внесення змін до облікових справ, надання житла

Вискуб О.І.,

Сегеда М.Ю.

ІІ. Перелік актів органів законодавчої та виконавчої влади,за якими буде здійснюватися контроль та терміни контролю

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ДОРУЧЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

№ 24Д

від 21.12.09 

Про стан роботи щодо зниження рівня виробничого і побутового травматизму та дотримання вимог промислової санітарії Заступник міського голови Васильєва М.І.  

№16

від 19.01.11

Про організацію подання відомостей про виборців органами ведення Державного реєстру виборців у Сумській області Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.  

№ 347

від 20.05.11

Про забезпечення розрахунків за спожитий природний газ підприємствами, організаціями та установами області Заступник міського голови Вискуб О.І.  

№ 111

від 21.02.11

Про проведення єдиних інформаційних днів в області Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.  

№ 85-ОД

від 09.02.15 

Про обласну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення Заступник міського голови  Васильєва М.І.  

№ 347-ОД

від 13.07.15 

Про використання коштів державного бюджету для забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок

Заступник міського голови Вискуб О.І.

 

№ 479-ОД

від 09.10.15 

Про організацію системи координації і контролю надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей у Сумській області

Заступник міського голови 

Васильєва М.І.

 

№ 5-ОД

від 06.01.16 

Про приведення до вимог чинного законодавства містобудівної документації на території Сумської області Заступник міського голови Вискуб О.І.  

№ 411-ОД

від 28.08.15   

Про впровадження механізму соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів у Сумській області

Заступник міського голови 

Васильєва М.І.

 

№ 197-ОД

від 19.04.16  

Про проведення містобудівних моніторингів реалізації генеральних планів населених пунктів області Заступник міського голови Вискуб О.І.  

№ 330-ОД

від 01.07.16  

Про використання бюджетних коштів Заступник міського голови Вискуб О.І.  
 

№ 493

від 26.10.99

Про регіональну програму «Завершення недобудов» у Сумській області Заступник міського голови Вискуб О.І.
 

№ 121

від 09.03.06

Про мережу територіальних курсів цивільного захисту області та їх навчальну матеріально-технічну базу Заступник міського голови Вискуб О.І.
 

№ 341

від 29.06.06

Про здійснення аналізу  у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Секретар міської ради
 

 № 279

від 23.05.07

Про затвердження переліку споживачів електричної енергії та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання Заступник міського голови Вискуб О.І.
 

№ 314

від 16.06.06

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку пенсійної системи та підвищення ефективності роботи з інформування населення з цих питань Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 47

від 28.01.11

Про утворення координаційної ради з питань запобігання протидії корупції та усунення її наслідків на території Сумської області

Міський голова Терещенко М.

 

№ 820

від 13.12.11

Про утворення консультативної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 36-ОД

від 02.02.12

Про відповідальних осіб за організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
 

№ 179-ОД

від 04.05.12

Про розвиток системи надання соціальних послуг в Сумській області Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 237-ОД

від 13.06.12

Про якість і безпеку продуктів харчування, ліків та товарів дитячого асортименту Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 369-ОД

17.09.12

Про стан виконання Обласної цільової програми «Соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2009-2015 роки» та затвердження плану заходів щодо виконання Державної цільової програми «Національний план дій  з реалізації Конвенції  про права інвалідів на період до 2020 року» Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 121-ОД

від 03.04.13

Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020року Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 344 -ОД

від 13.08.13 

Про заходи щодо забезпечення реалізації та гарантії права громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
 

№ 440-ОД

від 17.10.13

Про затвердження плану заходів щодо реалізації в Сумській області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

Заступник міського голови Васильєва М.І.

 

№ 42-ОД

від 03.02.14

Про стан наповнення бюджету Пенсійного фонду Заступник міського головиВасильєва М.І.
 

№ 526-ОД

від 04.12.14 

Про основні заходи з організації виконання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування антикорупційного законодавства Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
 

№ 127-ОД

від 11.03.15 

Про створення Алеї пам’яті Героїв України Заступник міського голови Вискуб О.І.
 

№ 158-ОД

від 27.03.15 

Про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту Заступник міського голови Вискуб О.І.
 

№ 219-ОД

від 22.04.15  

Про впровадження державної регуляторної політики в області Секретар міської ради
 

№ 370-ОД

від 28.07.15   

Про затвердження плану заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад  державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки в Сумській області Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
 

№ 519-ОД

від 05.11.15  

Про стан та перспективи виконання повноважень у галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 520-ОД

від 05.11.15  

Про стан та перспективи виконання повноважень у галузі соціального забезпечення та соціального захисту Заступник міського головиВасильєва М.І.
 

№ 20-ОД

від 25.12.15  

Про перспективи здійснення повноважень у галузі охорони здоров’я області у 2016 році Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 620-ОД/47

від 30.12.15   

Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ, організацій державної та комунальної форм власності області у 2016 році Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
 

№ 32-ОД

від 28.01.16  

Про заходи щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів у Сумській області Міський голова Терещенко М.
 

№ 36-ОД

від 29.01.16  

Про обласний план заходів щодо забезпечення безбар’єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів  житла, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на 2016-2020 роки Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 55-ОД

від 10.02.16  

Про контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської області делегованих повноважень органів виконавчої влади Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
 

№ 65-ОД

17.02.16  

Про організацію відбору громадян за військову службу за контрактом Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
 

№ 137-ОД

від 21.03.16  

Про затвердження Порядку організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в Сумській обласній державній адміністрації Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
 

№ 5-ОД

від 22.03.16 

Про заходи щодо погашення заборгованості Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 160-ОД

від 31.03.16  

Про збереження найцінніших природних територій Заступник міського голови Вискуб О.І.
 

№ 206-ОД

від 22.04.16  

Про заходи щодо забезпечення виконання дохідної частини місцевих бюджетів, економного і раціонального використання бюджетних коштів та недопущення втрат місцевих бюджетів

Міський голова Терещенко М.

 

№ 340-ОД

від 02.07.16 

Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 381-ОД

від 28.07.16  

Про медичне обслуговування населення Сумської області Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 408-ОД

від 15.08.16 

Про удосконалення роботи щодо функціонування системи військового обліку на території Сумської області Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
 

№ 412-ОД

від 16.08.16   

Про обласну координаційну раду з питань інтелектуальної власності Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 545-ОД

від 28.10.16  

Про надання житлових субсидій населенню області на опалювальний період 2016-2017 років Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 556-ОД

від 03.11.16   

Про заходи з попередження конфліктів на етнічному грунті в Сумській області Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
 

№ 611-ОД

від 01.12.16   

Про організацію відпочинку, оздоровлення та змістовного дозвілля дітей і юнацтва під час зимових шкільних канікул в області Заступник міського голови Васильєва М.І.
 

№ 620-ОД

від 09.12.16   

Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2016 рік Міський голова Терещенко М.
 

№ 630-ОД

від 09.12.16   

Про відзначення в Сумській області 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
 

№ 648-ОД

від 16.12.16

Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 09.09.2015 № 435-ОД

Секретар міської ради

 

650-ОД

від 15.12.16 

Про затвердження інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
             

РІШЕННЯ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

№ 335від 25.12.2013 Про координаційну раду з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників бойових дій на території інших держав Міський голова Терещенко М.
№ 14від 21.01.2016 Про ліміти споживання енергоносіїв на 2016 рік для бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету Міський голова Терещенко М.
№ 238від 21.10.2016 Про підсумки виконання бюджету міста за 9 місяців 2016 року Міський голова Терещенко М.
№ 164від 21.07.2016 Про роботу виконавчих органів міської ради у І півріччі 2016 року по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
№ 283від 23.09.2004 Про розвиток молодіжного та дитячого туризму в місті Заступник міського голови Васильєва М.І.
№ 428від 29.12.2011 Про утворення консультативної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Заступник міського голови Васильєва М.І.
№ 230від 22.08.2013 Про заходи щодо реалізації в місті Обласної програми соціального захисту населення на 2013-2016 роки Заступник міського голови Васильєва М.І.
№ 35від 20.02.2014 Про стан наповнення бюджету  Пенсійного фонду Заступник міського голови Васильєва М.І.
№ 8від 21.01.2016 Про результати спартакіади міста у 2015 році та проведення спартакіади міста Глухова у 2016 році Заступник міського голови Васильєва М.І.
№ 42від 18.02.2016  Про організацію відбору громадян на військову службу за контрактом Заступник міського голови Васильєва М.І.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

№ 37-ОДвід 16.02.2016 Про комісію з питань погашення податкового боргу Міський голова Терещенко М.

№ 207-ОД

від 13.09.2016

Про створення робочої групи з вивчення питання додержання санітарних норм та правил торгівлі підприємствами торгівлі та громадського харчування, ліквідації та запобігання виникненню стихійної торгівлі в м.Глухів Міський голова Терещенко М.

№ 167-ОД

від 18.07.2013

Про робочу групу з моніторингу стану виконання контрольних документів

Керуюча справами виконавчого комітету

Гаврильченко О.О.

№ 256-ОД

від 11.11.2016

Про заходи з попередження конфліктів на етнічному грунті в місті Глухові

Керуюча справами виконавчого комітету

Гаврильченко О.О.

№ 181-ОД

від 02.11.2015

Про організацію системи координації і контролю надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей у місті Глухові Заступник міського голови Васильєва М.І.
№ 67рвід 24.02.2012 Про відповідальних осіб та організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування Міський голова Терещенко М.

№ 111-ОД

від 24.06.2015

Про основні заходи з організації виконання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування антикорупційного законодавства Міський голова Терещенко М.
№ 61-ОДвід 03.03.2016 Про контроль за здійсненням виконавчими органами Глухівської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади Міський голова Терещенко
№ 216-ОДвід 24.09.2013  Про заходи щодо посилення захисту прав споживачів у місті Глухові на 2014-2016 роки Секретар міської ради

№ 107-ОД

від 27.04.2016

Про розроблення проекту Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Глухові на 2017-2018 роки Секретар міської ради
№ 108-ОДвід 28.04.2016 Про заходи щодо забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів та недопущення втрат міського бюджету Секретар міської ради
№ 34-ОДвід 10.02.2016 Про заходи щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів у місті Глухів Секретар міської ради
№ 85-ОДвід 29.03.2016 Про створення умов для доступу до публічної інформації у виконавчих органах Глухівської міської ради Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
№ 47рвід 21.02.2013 Про проведення єдиних інформаційних днів у місті

Керуюча справами

Гаврильченко О.О.

№ 193-ОД

від 10.09.2013

Про заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування права громадян на звернення до виконавчого комітету Глухівської міської ради Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О.
№ 144рвід 03.07.2006 Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку пенсійної системи та підвищення ефективності роботи з інформування населення з цих питань Заступник міського голови Васильєва М.І.
№ 133рвід 10.05.2012 Про затвердження заходів щодо розвитку системи надання соціальних послуг у місті Глухові Заступник міського голови Васильєва М.І.
№ 258рвід 24.09.2012 Про затвердження плану заходів щодо виконання Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року» в місті Глухові Заступник міського голови Васильєва М.І.

№ 236-ОД

від 01.11.2013

Про затвердження плану заходів щодо реалізації в місті Глухів Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року Заступник міського голови Васильєва М.І.

№ 17-ОД

від 26.01.2016

Про вшанування пам’яті Івана Франка Заступник міського голови Васильєва М.І.

№ 23-ОД

від 05.02.2016

Про затвердження заходів щодо забезпечення в місті безбар’єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житла, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на 2016-2020 роки Заступник міського голови Васильєва М.І.

№ 84-ОД

від 29.03.2016

Про затвердження заходів щодо підтримки соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичної операції в м.Глухів, на період до 2017 року Заступник міського голови Васильєва М.І.

№ 200-ОД

від 06.09.2016

Про міську координаційну раду з питань інтелектуальної  власності Заступник міського голови Васильєва М.І.

№ 281-ОД

від 08.12.2016

Про організацію та проведення в місті новорічно-різдвяних свят

Заступник міського голови Васильєва М.І.

№ 285-ОД

від 12.12.2016

Про організацію відпочинку, оздоровлення та змістовного дозвілля дітей і юнацтва під час зимових шкільних канікул міста Заступник міського голови Васильєва М.І.
№ 115рвід 04.06.2007 Про затвердження переліку споживачів, електричної енергії та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання Заступник міського голови Вискуб О.І.
№ 218рвід 09.11.2010 Про оснащення наявного житлового фонду засобами обліку теплової енергії Заступник міського голови Вискуб О.І.
№ 276рвід 23.09.2011 Про заходи щодо підвищення енергоефективності комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Заступник міського голови Вискуб О.І.
№ 122рвід 24.04.2012 Про запобігання загибелі дітей на пожежах Заступник міського голови Вискуб О.І.
№ 69-ОДвід 10.04.2015 Про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту Заступник міського голови Вискуб О.І.
№ 53-ОДвід 25.02.2016 Про затвердження номенклатури міського матеріального резерву Заступник міського голови Вискуб О.І.

 

ДОРУЧЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

№ 1-Д від 05.01.2016 Про перспективи здійснення повноважень у галузі охорони здоров’я у 2016 році Заступник міського голови Васильєва М.І.

 

ІІІ. Контроль за здійсненням делегованих повноважень

Проведення перевірок управлінь, відділів та служб виконавчих органів міської ради з питань контролю, діловодства та стану роботи зі зверненнями громадян (за окремими графіками затвердженими міським головою).

Відповідають: Гаврильченко О.О.,

Кащенко Т.О., Цог Л.Г.

ІV. Основні організаційні заходи

Назва заходу Відповідальний структурний підрозділ
  Святково-розважальна програма «Різдвяні зустрічі»

відділ культури

міської ради

  Міський конкурс «Професіонал 2016 року»

відділ культури

міської ради, організаційно-контрольний відділ   апарату міської ради та її виконавчого комітету

  Семінар-навчання для соціальних педагогів, психологів та соціальних фахівців «Основні напрямки діяльності соціальних працівників з питань опіки/піклування; захисту житлових та майнових прав дітей» служба у справах дітей міської ради
  Семінар-навчання для опікунів, піклувальників та прийомних батьків «Захистимо дитину, допоможемо сім’ї» служба у справах дітей міської ради
  Заходи з нагоди проведення огляду-конкурсу з питань охорони праці управління соціального захисту населення
  Першість міста з міні-футболу серед юнаків, пам’яті Кириєнка М.

відділ молоді та спорту 

міської ради

  Акція «Подаруй дитині Новорічну казку»

відділ молоді та спорту 

міської ради

  Різдвяна зустріч молодіжного активу з міським головою

відділ молоді та спорту 

міської ради

  Заходи з нагоди Дня Соборності України відділ з правової та внутрішньої політики міської ради
  Захід «Статеве виховання молоді» міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді
  Захід «Обережно! Наркотики!» міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді
  Акція «Ми – різні, ми – рівні» міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді
  Фінал чемпіонату міста з шахів

відділ молоді та спорту 

міської ради

V. Робота дорадчих органів

Засідання координаційних рад, комітетів, комісій, рад, штабів (згідно окремого, затвердженого міським головою графіка)

Відповідають: Гаврильченко О.О., Вискуб О.І, Васильєва М.І., Кащенко Т.О.

                                                  

VІ. Прийом громадян

Організація особистого прийому громадян керівництвом міста (у тому числі в трудових колективах та віддалених мікрорайонах) - згідно окремого, затвердженого міським головою графіка.

                                               Відповідають: Гаврильченко О.О., Цог Л.Г.

Організація прямого телефонного зв'язку з жителями міста з питань його життєзабезпечення.

                                               Відповідають: Гаврильченко О.О., Чикомасов В.І.

Інформування населення міста через засоби масової інформації про виконання про­грами економічного та соціального розвитку міста, міського бюджету, з інших питань міс­цевого значення, прийняті рішення.

                            Відповідають: Гаврильченко О.О., Чикомасов В.І.     

             

VІІ. Питання для розгляду на апаратних нарадах у міського голови

Відповідають: Гаврильченко О.О., Кащенко Т.О.

Перший понеділок кожного місяця

1. Про проведення заходів з організації дозвілля, зайнятості, оздоровлення дітей та учнівської молоді під час зимових канікул.

Готує: відділ освіти міської ради.

2. Про підсумки роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради за 2016 рік.

Готує: відділ з правової та внутрішньої

політики міської ради.            

3. Про стан роботи зі зверненнями громадян.

 4.Про стан виконавської дисципліни.

Готує: організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділ «Центр надання адміністративних послуг» міської ради.

Питання для розгляду на нарадах з керівниками підприємств, установ та організацій

Другий понеділок місяця

1. Про стан виконання Програми економічного та соціального розвитку міста.

Готують: управління соціально-економічного розвитку міської ради, відділ культури міської ради, управління соціального захисту населення міської ради, відділ освіти міської ради.

2. Про підсумки виконання бюджету міста за звітний період

Готує: фінансове управління міської ради.

3. Про порядок декларування доходів посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Готує: організаційно-контрольний відділ

апарату міської ради та її виконавчого

комітету.

Питання для розгляду на нарадах з правового навчання

Третій понеділок місяця

 1. Про основні положення Закону України«Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Готує: відділ з правової та внутрішньої політики міської ради.

Керуюча справами виконавчого комітету міської ради                                 О.О. Гаврильченко

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net