Конфлікт інтересів на державній службі

Сучасний державний службовець – це людина, що виконує свої професійні обов`язки, не зважаючи на соціально-економічні та духовні зміни в суспільстві. Дуже важливо, щоб він міг працювати з інформацією, планувати та прогнозувати наслідки своєї діяльності, вмів працювати з людьми. Результативність роботи будь-якої соціальної організації залежить від бажання людей працювати, їх взаємин у ході ділових контактів, уміння спілкуватися. Сучасний державний службовець витрачає значну частку свого часу для того, щоб реалізувати свою роль у взаєминах, інформаційному обміні, процесах прийняття рішень та планування, організації і контролю. Набуття навичок комунікативної компетентності, уміння запобігати конфлікту інтересів – важлива складова професійної підготовки кадрів. Конфлікт інтересів, тобто суперечність між приватними та службовими інтересами державних службовців, непокоять громадськість в Україні. Неадекватне врегулювання конфліктів між приватними інтересами та державними обов'язками службових осіб стає джерелом корупції. З уведенням в дію у 2015 році нового Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) почала функціонувати саме така система, яка на відміну від попередніх спроб законодавчого регулювання конфлікту інтересів, має чітко виражений превентивний характер і орієнтована на створення ефективних механізмів запобігання корупції на публічній службі. Стаття 29 Закону визначає, що конфлікт інтересів може бути врегульований самостійно працівником або ж шляхом вжиття заходів зовнішнього врегулювання, тобто керівником особи.

До таких заходів Закон відносить:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження доступу особи до певної інформації;

4) перегляду обсягу службових повноважень особи;

5) переведення особи на іншу посаду;

6) звільнення особи.

Кожен із цих заходів має свою специфіку, адже може обиратися в залежності від низки умов:

а) виду конфлікту інтересів: потенційний або реальний;

б) характеру конфлікту інтересів: постійний або тимчасовий;

в) суб'єкта прийняття рішення про його застосування: безпосередній керівник та/або керівник відповідного органу;

г) наявності або відсутності альтернативних заходів врегулювання;

д) наявності або відсутності згоди особи на застосування заходу.

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net