ТРИВАЄ ПІДПИСАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

З початком квітня розпочалася національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». По всій країні пацієнти підписують декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги.

11 1047

Декларація — це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись саме у цього лікаря. Підписуючи декларацію з конкретним лікарем, він повідомляє державу в особі Національ ної служби здоров’я, що плата за обслуговування має находити в медзаклад, де той працює.Проте декларація не підписується «раз і назавжди»: пацієнт зможе укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. У такому випадку не треба скасовувати попередню декларацію: достатньо просто укласти нову декларацію з обраним лікарем, а зміни автоматично зафіксуються в системі.

Пацієнт вільний у своєму виборі: не обов’язково підписувати декларацію за місцем реєстрації чи проживання. Подекуди трапляються випадки, коли пацієнтів схиляють обирати свого дільничного лікаря або й прямо відмовляють у вільному виборі, — це протизаконно.
За недієздатних осіб та дітей до 14-річного віку вибір робить законний представник.Лікар може відмовити пацієнтові у підписанні декларації, якщо він уже набрав оптимальну кількість пацієнтів: сімейний лікар може обслуговувати 1 800 пацієнтів, терапевт — 2 000 пацієнтів,педіатр — 900 пацієнтів. Ця цифра може бути дещо більшою для лікарів, які працюють у селах. Наприклад, якщо в селі мешкає 2 000 осіб, то всі вони зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем. Це питання контролюватиме Національна служба здоров’я України.
Керівництво закладу має надати пацієнтові всю інформацію, необхідну для вибору лікаря:
Про заклад:
• повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,по батькові фізичної особи — підприємця;
• код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для ФОП);
• інформацію про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

Про лікарів, які працюють у цьому закладі:
• прізвище, ім’я, по батькові лікаря;
• освіта;
• лікарська спеціальність;
• стаж роботи за спеціальністю;
• кваліфікаційна категорія;
• місце (адреса) та графік роботи лікаря.

Інформацію про заклад та лікарів краще за все розмістити на стенді в холі закладу і додатково навести інформацію про кожного лікаря на дверях його кабінету.
Для посвідчення особи, яка укладатиме декларацію, пацієнт або його законний представник має надати один з таких документів:
• паспорт громадянина України;
• тимчасове посвідчення громадянина України;
• свідоцтво про народження (для дітей до 14 років);
• посвідка на постійне проживання в Україні;
• посвідчення біженця;
• посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Також слід надати копію довідки про індивідуальний податковий номер і мати при собі мобільний телефон.
Законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника. 
Заклад повинен визначити особу,уповноважену приймати у пацієнтів декларації та вносити дані до електронної системи охорони здоров’я.
Уповноважена особа заповнює декларацію в електронній формі, роздруковує і дає її пацієнтові або його законному представникові для перевірки. Якщо пацієнт виявив помилки в декларації, уповноважена особа вносить виправлення і знову роздруковує декларацію, доки пацієнт не засвідчить,що всі дані внесено правильно.
Далі пацієнт або його законний представник підписує два примірники декларації та надає їх уповноваженій особі, де вона проставляє відмітку з датою отримання та повертає один примірник, а другий залишається в медичному закладі.Після цього уповноважена особа надсилає декларацію до електронної системи охорони здоров'я. Декларація заповнюється українською мовою.
У разі зміни даних, внесених до декларації при її підписанні, пацієнт або його законний представник повинен звернутися до медзакладу та уточнити змінені дані.

 

 

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net