Положення про робочу групу з питань залучення інвестицій в економіку міста Глухова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

      Розпорядження міського голови

24.06.2016   №  147-ОД

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань залучення інвестицій

в економіку міста Глухова

1. Загальні положення

Робоча група з питань залучення інвестицій в економіку міста Глухова (далі – робоча група) – це постійно діючий орган з питань сприяння залученню інвестицій в економіку міста Глухова, налагодження ефективної співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у створенні сприятливих умов для діяльності інвесторів, які реалізують інвестиційні, інноваційні та інфраструктурні проекти на території міста, а також вирішення проблем, що виникають під час їх реалізації.

У своїй діяльності робоча група керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актамита цим Положенням.

2. Основні завдання робочої групи

Основними завданнями робочої групи є внесення пропозицій щодо:

1) пошуку та залучення інвесторів в економіку міста Глухова;

2) створення сприятливих умов для діяльності інвесторів, розв'язання проблем, що стримують процес інвестування;

3) налагодження ефективної взаємодії територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення оперативного розгляду питань, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів на території міста;

4) запобігання виникненню спорів між інвесторами та місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, визначення шляхів позасудового їх врегулювання;

5) проведення моніторингу та вивчення можливих перспектив інвестиційної діяльності в місті;

6) спрощення та прискорення дозвільно-погоджувальних процедур;

7) координації діяльності з формування привабливого інвестиційного іміджу міста та поліпшення умов діяльності інвесторів.

3. Права робочої групи

Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати у встановленому порядку до роботи спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), незалежних експертів, зовнішніх консультантів, фахівців-практиків;

3) під час виконання покладених на неї завдань у встановленому чинним законодавством порядку взаємодіяти з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, громадянами.

4. Структура та організація роботи робочої групи

Кількісний, персональний склад робочої групи та Положення про неї затверджується розпорядженням міського голови міста Глухова.

Секретар та члени робочої групи діють на громадських засадах. Координацію діяльності робочої групи здійснює її секретар.

Формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться за необхідністю та організовуються секретарем робочої групи.

Прийняте на засіданні робочої групи рішення оформлюється протоколом, який веде та підписує секретар робочої групи, а у разі його відсутності – інша визначена робочою групою особа з числа її членів.

5. Порядок роботи

  1. Робоча група самостійно визначає порядок своєї роботи.
  2. Підставою для внесення питання на розгляд робочої групи є ініціатива членів робочої групи, а також надходження від суб'єктів інвестиційної діяльності, інших зацікавлених юридичних та фізичних осіб інвестиційних ідей, пропозицій, проектів.
  3. Секретар робочої групи у разі потреби має право запитувати у заявника додаткову інформацію, необхідну для підготовки матеріалів на засідання робочої групи.
  4. Кожний член робочої групи несе персональну відповідальність за виконання покладених на робочу групу завдань.

Керуюча справами виконавчого комітету міської ради                                                 О.О. Гаврильченко

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net