Інвестиційна діяльність

Інформація про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ  ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ

 З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 Організатор земельних торгів: Глухівська міська рада Сумської області

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 01:

 • Право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Сумська область, м.Глухів (в межах населеного пункту), вул. Вознесенська,  2а;
 • кадастровий номер: 5910300000:01:015:0381;
 • площа - 0,7715га;
 • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
 • цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

Стартовий розмір річної орендної плати - 36815грн.31коп. (Тридцять шість тисяч вісімсот п'ятнадцять  грн.31коп.) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою: 25 (двадцять п'ять) років.

Містобудівні умови та обмеження:  Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи на частині земельної ділянки, площею 0,2153га. Забезпечення вільного доступу відповідних служб до ремонту інженерно-комунікаційних робіт. 

            Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

 1. двісті шістнадцять грн.00коп.) не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди;
 • оплатити Виконавцю земельних торгів витрати, пов’язані із організацією та проведенням земельних торгів (аукціону) відповідно до вимог чинного законодавства України на підставі окремого договору;
 • дотримуватись вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій, які мають бути враховані при використанні території;
 • провести державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства;
 • Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лото.
 • Договір оренди  земельної ділянки між Глухівською міською Сумської області та Переможцем торгів укласти безпосередньо в день проведення торгів.
 • Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується  Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.
 • Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення  земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку  визначеному законом.
 • Відповідно до п.5. ст.135, п.5.ст.136, п.31 ЗКУ та на виконання Рішення №207 сьомого скликання четвертої сесії п’ятого пленарного засідання Глухівської міської ради Сумської області від 31.03.2017р. Переможець земельних торгів зобов'язується:
  • сплати ціну продажу лоту (плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на земельних торгах) не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди;
  • відшкодувати Організатору – Глухівській міській витрати, здійснені Організатором на підготовку лоту до продажу в сумі 6216грн.00коп.(Шість тисяч 
 • використовувати земельну ділянку після укладення договору оренди та державної реєстрації.
 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 800,00грн. в т.ч. ПДВ 20% на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” р/р26004000001347 у ПАТ “ВіЕс Банк»”, МФО 325213, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок в т.ч. ПДВ 20%».
 • гарантійний внесок – 1840грн.77коп.(Одна тисяча вісімсот сорок грн.77коп.) без ПДВ на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” р/р26000000013209 у ПАТ “ВіЕс Банк»”, МФО 325213, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок без ПДВ».
 1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з 12.30год. до 14.30.год.
 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

 Земельні торги у формі аукціону призначено на 07 червня 2017р.

Останній день прийому заяв – 31 травня 2017р. до 16 год.30хв.

Місце проведення торгів: : Сумська область, м.Глухів, вул.Шевченка, 6 (сесійний зал Глухівської міської ради).

Початок торгів о 12.00. год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 09.00 год. до 11.40 год. за адресою: Сумська область, м.Глухів, вул.Шевченка, 6 (сесійний зал Глухівської міської ради).

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця до 16.30год. 31.05.17р.: призначення платежу: 1. «Реєстраційний внесок  800,00грн., в т.ч.ПДВ-20%»;  2. «Гарантійний внесок 1840,77грн. без ПДВ ». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останій день прийому 31.05.17р. до 16.30год.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ФІРМА «СОМГІЗ»

ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)

 ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

 1. Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширена форма).
 2. Нотаріально посвідчена копія статуту (при наявності установчого договору).
 3. Завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку).*
 4. Довідка з банку, про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (оригінал).  
 5. Завірена належним чином копія документу, що підтверджує повноваження керівника (протокол зборів співзасновників про обрання керівника, наказ на призначення керівника, копія паспорта керівника).*
 6. Оригінал Довіреності, у разі подання документів уповноваженою особою.
 7. Оригінал Протоколу зборів співзасновників про прийняття рішення щодо придбання лоту на земельних торгах.
 8. Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином.*
 9. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
 10. Документ, що підтвержує сплату реєстраційного внеску.
 11. Печатка.

 *Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки

   ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)

 ДЛЯ  СУБ”ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

 1. Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширена форма).
 2. Завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена належним чином копія свідоцтва про сплату єдиного податку).*
 3. Довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок(оригінал). 
 4. Засвідчена в установленому законом порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою.
 5. Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копії завірена належним чином*
 6. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
 7. Документ, що підтвержує сплату реєстраційного внеску.
 8. Печатка.

*Напис про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (за наявності або слів: дію без печатки).

ПЕРЕЛІК

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)

ДЛЯ  ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:

 1. Документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином*
 2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал), копія завірена належним чином*
 3. Довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (оригінал).
 4. Засвідчена в установленому законом порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою.
 5. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.
 6. Документ, що підтвержує сплату реєстраційного внеску.

*Напис про засвідчення копії окумента складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

 

 

 

 

 

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net