Інвестиційна діяльність

Інформація Глухівської міської ради Сумської області про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку

1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів.

2. Дані про земельну ділянку:

1) Земельна ділянка для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площа – 0,7715 га, кадастровий номер 5910300000:01:015:0381, місце розташування- вул. Вознесенська, 2а, м. Глухів, Сумська область, продаж права оренди терміном на 25 років.

 3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця земельних торгів ” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Фінансування підготовки лотів та проведення аукціону проводиться відповідно до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України (за  рахунок  коштів, що сплачуються покупцем лоту).

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:        

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

- копія ліцензії;

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

- інформація про продані лоти за 2015 рік та 10 місяців 2016 року (з продажу  земельних ділянок та продаж права оренди земельних ділянок): кількість (шт.), стартова ціна грн., ціна продажу (грн.),  ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (в грн. та у %) з підтвердними документами (оригінали протоколів земельних торгів у формі аукціону по окремих лотах або завірені копії).

 5. Строк подання конкурсної документації: до 25 листопада 2016 року (включно).

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи: Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка,6, каб. № 14, Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради.

 7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 01 грудня 2016 року о 13.00 у виконавчому комітеті Глухівської міської ради за адресою: Сумська область, м. Глухів,    вул. Шевченка, 6, каб. № 19.

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка,6, каб. № 14, телефон для довідок: (05444) 2-61-16.

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net