Повідомлення про утворення Громадської ради

Повідомлення

Ініціативна  група з підготовки формування  складу Громадської ради, утворена розпорядженням міського голови  № 210-ОД від 16.09.2016 у складі:

Білевич Ігор Володимирович                      представник громадської організації

                                                                         «Українське козацтво»;

Захарченко Микола Вікторович               редактор газети Курєр ТРК Глухів;

 Міщенко Сергій Іванович                         представник громадської організації                          .                                                                        «Глухівська спілка учасників АТО»;

  Мухачов Назар Володимирович                консультант міського голови;

Троценко Володимир Андрійович          голова громадської організації «Наше місто».

                                                         Повідомляє:

    Згідно протоколу №1 від 30 вересня 2016 року засідання ініціативної групи для формування складу Громадської ради  проведення установчих зборів Громадської ради при виконавчому комітеті Глухівської міської ради відбудеться «16» листопада 2016 року, час проведення –  14-00 годині, місце проведення – зал засідань міськвиконкому.

      Для   участі   в  установчих  зборах  до  ініціативної  групи подається  заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. 
 
                                                  До заяви додаються: 
 
    1.Рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; 
    2. Біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації; 
    3. Копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку; 

    4. Інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних; 

     5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та 
реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року- за період діяльності);
 
    6.Відомості  про  місцезнаходження  та адресу, електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону. 
     Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення. 
 
Порядок   проведення   установчих   зборів.
 
   Установчі збори Громадської ради  відкриває уповноважений  представник  ініціативної групи, з числа кандидатів до  нового  складу  громадської  ради обирається лічильна комісія, голова  зборів,  секретар,  заслуховується  інформація  голови або іншого  уповноваженого  члена попереднього складу громадської ради про   її  діяльність,  якщо  така  рада  була  утворена,  а  також обирається новий склад громадської ради. 
Склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах шляхом  рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих   зборах   та   кандидатури  яких  внесені  інститутами громадянського  суспільства. 
     Рішення   установчих  зборів  оформляється  протоколом,  який складається  протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту проведення установчих  зборів,  підписується головою та секретарем установчих зборів і подається виконавчому комітету Глухівської міської ради. 
     Виконавчий  комітет   оприлюднює   протокол  установчих  зборів  на  своєму 
офіційному  веб-сайті  та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

Відповідальна особа:      Троценко Володимир Андрійович 050 020 18 57,  документи приймає у приміщенні виконавчого комітету Глухівської міської ради кабінет №21 Друпп Оксана Григорівна к.т. 066 271 29 57

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net