Звіт про здійснення державних закупівель за 2016 рік

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

               

 

Державне статистичне спостереження

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

за 2016 рік

(звітний період)

 

Подають:

Термін подання

№ 1-торги

юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»:

Київська міська та обласні державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств))

– головним управлінням статистики в областях та Управлінню статистики в м. Києві;

центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)), щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави)

– Головному управлінню регіональної статистики.

не пізніше

16 числа місяця,

наступного за звітним періодом

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату

­­­­12.11.2014 № 334

 

1 Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України" на звітний рік.

 
         

 

 

Респондент:

Найменування: _Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради

Місцезнаходження (юридична адреса): 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка буд. 6 ________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область / район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_________________________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область / район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_________________________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 

 

І. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ

(одиниць)

 
 

Код

рядка

Усього за процедурами закупівель

(гр.1 = сумі граф 2-6)

У тому числі за видами процедур закупівель

Закупівлі

без застосу-вання процедур

 

відкриті торги

двосту-пеневі

торги

запити

цінових пропозицій

попередня кваліфікація учасників

переговорна процедура закупівлі

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

Усього оголошень про результати

проведення процедур закупівель

(р.100 >= р.101)

100

27

13

0

0

0

14

х

 

з них

оголошень про результати проведення процедур закупівель, які відмінені чи визнані замовником такими,

що не відбулися, в цілому

101

0

0

0

0

0

0

х

 

Усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів)

(р.110 >= р.112)

110

30

16

0

0

0

14

х

 

з них

процедури закупівель відмінені чи визнані такими, що не відбулися за частинами предмета закупівлі (лотами)

112

0

0

0

0

0

0

х

 

Кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі у процедурах закупівлі

(р.120 >= р.130)

120

49

36

0

0

0

13

х

 

Кількість пропозицій конкурсних торгів, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами)

(р.121 >= р.122)

121

49

36

0

0

0

13

х

 

з них

кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів

122

0

0

0

0

0

0

х

 

Кількість учасників – переможців

(р.130 = сумі рядків 131, 132)

130

28

15

0

0

0

13

х

 

у тому числі

         

0

     

вітчизняних суб’єктів

господарювання

131

28

15

0

0

0

13

х

 

іноземних суб’єктів

господарювання

132

0

0

0

0

0

0

х

 

Кількість укладених договорів

(р.140 = сумі рядків.150, 160)

140

29

15

0

0

0

14

790

 

з них

                 

з вітчизняними суб’єктами господарювання

150

29

15

0

0

0

14

790

 

з іноземними суб’єктами господарювання

160

0

0

0

0

0

0

       0

 

Кількість укладених рамкових угод

170

0

0

0

Х

0

х

х

 

Кількість договорів укладених за рамковими угодами

171

0

0

0

Х

0

х

х

 

Кількість укладених договорів у попередні роки, які виконуються

180

0

0

0

0

0

0

18

 

Усього звернень щодо усунення порушень під час проведення процедур закупівель

190

0

0

0

0

0

0

х

 
   

 

 

 

 

 

 

   

II. ВАРТІСHA XAPAКTEPИCTИKA ЗАКУПІВЕЛЬ

(тис.грн. з одним десятковим знаком)

 
 

Код

рядка

Усього за процедурами закупівель

(гр.1 = сумі граф 2-6)

У тому числі за видами процедур закупівель

Закупівлі

без застосу-вання процедур

 

відкриті торги

двосту-пеневі

торги

запити

цінових пропозицій

попередня кваліфікація учасників

переговорна процедура закупівлі

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг

(р.200 > або = сумі рядків 201, 202)

200

18552,8

х

х

х

х

х

22671,1

 

кошти державних, казенних, комунальних підприємств

201

0

х

х

х

х

х

000

 

кошти господарських товариств, у яких   державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

202

0

х

х

х

х

х

0

 

Загальна сума коштів, яку заявили у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

210

18852,8

8825,2

0

0

0

10027,6

х

 

Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

(р.220= сумі рядків 221-229)

220

17385,7

7889,0

0

0

0

9496,7

21030,8

 

у тому числі за рахунок

коштів Державного бюджету України

221

2873,5

0

0

0

0

2873,5

2437,8

 

коштів місцевих бюджетів

222

14512,2

7889,0

0

0

0

6623,2

18856,0

 

коштів Національного банку України

223

0

0

0

0

0

0

0

 

коштів державних цільових фондів, державних та місцевих фондів

224

0

0

0

0

0

0

25,0

 

коштів Пенсійного фонду України

225

0

0

0

0

0

0

0

 

коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів

226

0

0

0

0

0

0

0

 

державних кредитних ресурсів

227

0

0

0

0

0

0

0

 

коштів державних, казенних, комунальних підприємств

228

0

0

0

0

0

0

0

 

коштів господарських товариств , у яких   державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

229

0

0

0

0

0

0

0

 

Загальна сума коштів (фактичні видатки)

у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт

і послуг

(р.240=сумі рядків 241, 242, 243)

240

13521,9

4936,0

0

0

0

8585,9

19614,6

 

товарів

241

4071,0

3352,2

0

0

0

718,8

7918,9

 

з них

                 

товарів вітчизняного виробництва

241а

1034,8

316,0

0

0

0

718,8

7471,6

 

робіт

242

0

0

0

0

0

0

4720,9

 

послуг

243

9450,9

1583,8

0

0

0

7867,1

6974,8

 

Загальна сума коштів (фактичні видатки)

у звітному періоді за договорами, укладеними в попередні роки, які виконуються

250

452,6

397,4

0

55,2

0

0

504,9

 
                     

____________________________________________                                       ___________________Л.О. Сухоручкіна____

Місце підпису керівника та/або особи відповідальної

за достовірність наданої інформації,                                                                                                                                      (ПІБ)                          

телефон: 05444 2-60-94 факс: 05444 2-60-94     електронна пошта:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.                                      

 

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net