Звіт про здійснення державних закупівель за 2016 рік (січень - грудень 2016 року)

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

0

4

0

5

8

0

4

8

 

Державне статистичне спостереження

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

за січень - грудень 2016 року

(звітний період)

 

Подають:

Термін подання

№ 1-торги

юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»:

Київська міська та обласні державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств))

– головним управлінням статистики в областях та Управлінню статистики в м. Києві;

центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади та уповноважених на отримання бюджетних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств)), щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави)

– Головному управлінню регіональної статистики.

не пізніше

16 числа місяця,

наступного за звітним періодом

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату

­­­­12.11.2014 № 334

 

1 Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України" на звітний рік.

 
         

 

 

Респондент:

Найменування: _Виконавчий комітет Глухівської міської ради Сумської області______

Місцезнаходження (юридична адреса): __41400, Сумська обл.., м. Глухів , вул.. Шевченка, 6_

_________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область / район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_________________________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ______________________________________

_41400, Сумська обл.., м. Глухів , вул.. Шевченка, 6_______________________________

(поштовий індекс, область / район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_________________________________________________________________________________________________________________

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 
 

 

 

І. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ

(одиниць)

 
 

Код

рядка

Усього за процедурами закупівель

(гр.1 = сумі граф 2-6)

У тому числі за видами процедур закупівель

Закупівлі

без застосу-вання процедур

 

відкриті торги

двосту-пеневі

торги

запити

цінових пропозицій

попередня кваліфікація учасників

переговорна процедура закупівлі

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

Усього оголошень про результати

проведення процедур закупівель

(р.100 >= р.101)

100

-

-

-

-

-

 

х

 

з них

оголошень про результати проведення процедур закупівель, які відмінені чи визнані замовником такими,

що не відбулися, в цілому

101

-

-

-

-

-

-

х

 

Усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів)

(р.110 >= р.112)

110

-

-

-

-

-

-

х

 

з них

процедури закупівель відмінені чи визнані такими, що не відбулися за частинами предмета закупівлі (лотами)

112

-

-

-

-

-

-

х

 

Кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі у процедурах закупівлі

(р.120 >= р.130)

120

-

-

-

-

-

-

х

 

Кількість пропозицій конкурсних торгів, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами)

(р.121 >= р.122)

121

-

-

-

-

-

 

х

 

з них

кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів

122

-

-

-

-

-

-

х

 

Кількість учасників – переможців

(р.130 = сумі рядків 131, 132)

130

 

-

-

-

-

 

х

 

у тому числі

 

-

-

-

-

-

-

   

вітчизняних суб’єктів

господарювання

131

 

-

-

-

-

 

х

 

іноземних суб’єктів

господарювання

132

-

-

-

-

-

-

х

 

Кількість укладених договорів

(р.140 = сумі рядків.150, 160)

140

-

-

-

-

-

-

112

 

з них

                 

з вітчизняними суб’єктами господарювання

150

-

-

-

-

-

-

112

 

з іноземними суб’єктами господарювання

160

-

-

-

-

-

-

-

 

Кількість укладених рамкових угод

170

-

-

-

х

-

х

Х

 

Кількість договорів укладених за рамковими угодами

171

-

-

-

х

-

х

х

 

Кількість укладених договорів у попередні роки, які виконуються

180

-

-

-

-

-

-

9

 

Усього звернень щодо усунення порушень під час проведення процедур закупівель

190

-

-

-

-

-

-

х

 
   

 

 

 

 

 

 

   

II. ВАРТІСHA XAPAКTEPИCTИKA ЗАКУПІВЕЛЬ

(тис.грн. з одним десятковим знаком)

 
 

Код

рядка

Усього за процедурами закупівель

(гр.1 = сумі граф 2-6)

У тому числі за видами процедур закупівель

Закупівлі

без застосу-вання процедур

 

відкриті торги

двосту-пеневі

торги

запити

цінових пропозицій

попередня кваліфікація учасників

переговорна процедура закупівлі

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг

(р.200 > або = сумі рядків 201, 202)

200

-

х

х

х

х

х

1025,3

 

кошти державних, казенних, комунальних підприємств

201

-

х

х

х

х

х

-

 

кошти господарських товариств, у яких   державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

202

-

х

х

х

х

х

-

 

Загальна сума коштів, яку заявили у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

210

-

 

-

-

-

-

Х

 

Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

(р.220= сумі рядків 221-229)

220

-

-

-

-

-

-

1023,2

 

у тому числі за рахунок

коштів Державного бюджету України

221

-

-

-

-

-

-

-

-

-

коштів місцевих бюджетів

222

-

-

-

-

-

-

998,2

 

коштів Національного банку України

223

-

-

-

-

-

-

-

-

-

коштів державних цільових фондів, державних та місцевих фондів

224

-

-

-

-

-

-

25,0

 

коштів Пенсійного фонду України

225

-

-

-

-

-

-

-

 

коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів

226

-

-

-

-

-

-

-

 

державних кредитних ресурсів

227

-

-

-

-

-

-

-

 

коштів державних, казенних, комунальних підприємств

228

-

-

-

-

-

-

-

 

коштів господарських товариств , у яких   державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

229

-

-

-

-

-

-

-

 

Загальна сума коштів (фактичні видатки)

у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт

і послуг

(р.240=сумі рядків 241, 242, 243)

240

-

-

-

-

-

-

1023,2

 

у тому числі

 

-

-

-

-

-

 

417,1

 

1товарів

241

-

-

-

-

-

-

   

з них

 

-

-

-

-

-

-

417,1

 

товарів вітчизняного виробництва

241а

-

-

-

-

-

-

   

робіт

242

-

-

-

-

-

-

155,0

 

послуг

243

-

-

-

-

-

-

451,1

 

Загальна сума коштів (фактичні видатки)

у звітному періоді за договорами, укладеними в попередні роки, які виконуються

250

-

-

-

-

-

-

81,4

 
                         

____________________________________________                                ________________________________

Місце підпису керівника та/або особи,                                                                                       (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації                                                                                      

____________________________________________                              _______Н.І. Нижник___________

                                                                                                                                                         (ПІБ)

телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: _________________________________  

 

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net