Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 1 від 26.10.2015

ЗВІТ 
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації 
№ 1 від 26.10.2015

1. Замовник.

1.1. Найменування. Управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради Сумської області

1.2. Код за ЄДРПОУ.24022710

1.3. Місцезнаходження. вул. Спаська, 21, м. Глухів, Сумська обл., 41400

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Мішина Любов Миколаївна, начальник управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради, вул. Спаська, 21, м. Глухів,Сумська обл.., 41400, каб. №1,              тел. (05444)2-21-25, факс (05444)2-25-02

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування.

2.2. Код за ЄДРПОУ.

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.

3. Предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі. 42.21.22-00-00 Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Ду 500 мм по вул. Суворова – Жужоми в м. Глухів Сумської області

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.1,077км.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Глухів, Сумська область

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня 2015 року.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю.

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 03.09.2015,                     № 190825.

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 09.10.2015 №211184.

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.26.10.2015 №218391.

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два).

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтіс-Спецбуд», 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімбуд-3».

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтіс-Спецбуд», код за ЄДРПОУ 31779817,

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімбуд-3», код за ЄДРПОУ 32224974.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання. 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтіс-Спецбуд»,вул. Качалова, 5В, м. Київ, 03146

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімбуд-3», вул. Леніна, 55, м. Шостка, 41100.

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).30.09.2015 року 09:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).30.09.2015 року 10:00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтіс-Спецбуд», 1622151,6 грн. з ПДВ.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімбуд-3», 1871475,6 грн. з ПДВ.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

  найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 1622151,60 грн. з ПДВ (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі сто п’ятдесят одна грн. 60 коп. з ПДВ) ; (цифрами і словами)
  
  найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 1871475,60 грн. з ПДВ (один мільйон вісімсот сімдесят одна тисяча чотириста сімдесят п’ять грн. 00 коп. з ПДВ) ; 
      (цифрами і словами)
  ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

1622151,60 грн. з ПДВ (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі сто п’ятдесят одна грн. 60 коп. з ПДВ)      (цифрами і словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.06.10.2015р

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтіс-Спецбуд»

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 31779817

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. вул. Качалова, 5В, м. Київ, 03146 тел./факс(044)496-00-14

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 20.10.2015 року, 1622151,60 грн. з ПДВ

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Підстави.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтіс-Спецбуд»,

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімбуд-3».

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата та номер рамкової угоди.

14.2. Учасники рамкової угоди.

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).

16. Склад комітету з конкурсних торгів: _______________________________________                                    

                                (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

Пархоменко Р.С.     член комітету з конкурсних торгів;

Толкачова Н.Л.       заступник голови комітету з конкурсних торгів;                                                                    

Красножон І.О.       член комітету з конкурсних торгів;

Бородіна І.О.         секретар комітету з конкурсних торгів.

                                                          

Голова комітету з конкурсних торгів        Л.М. Мішина

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net