Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 3 від 20.03.2015 року Глухівська центральна районна лікарня

1. Замовник.

1.1. Найменування. Глухівська центральна районна лікарня Сумської області

1.2. Код за ЄДРПОУ.02007517

1.3. Місцезнаходження. вул. Інститутська, 3, Сумська обл., м. Глухів, 41400

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Бойко Людмила Андріївна, заступник головного лікаря з економічних питань, Сумська обл., м. Глухів, вул. Інститутська, 3,  41400; телефон та телефакс 05444 22187; електронна адреса  Glukhov_crl@ ukr.net

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування. 37.00.1 Послуги каналізаційні (37.00.11-00.00)

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 15723 м куб

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за місцезнаходженням замовника

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чинадання послуг. Протягом  2015 року

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася  інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.  

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.  12.02.2015, 046511 «ВДЗ» 190(12.02.2015)

3.3. Дата оприлюднення і  номер обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.  12.02.2015, 046511 /1

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 20.02.2015, 060117 «ВДЗ» №197(20.02.2015).

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 19.03.2015, 090419 «ВДЗ» №215(19.03.2015).

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.  06.02.2015

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 09.02.2015, 08:00 год., вул. Інститутська, 3, кабінет головного лікаря,Сумська обл., м.Глухів.

6. Кінцева ціна , погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

165280,18 грн.

 (цифрами)

Сто шістдесят п’ять тисяч двісті вісімдесят гривень 18 копійок (з ПДВ).

 (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

7.1. Найменування / прізвище, імя, по батькові. Глухівське комунальне виробниче управління водогінно-каналізаційного господарства

7.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків.04653578

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. вул. Артема ,19,  Сумська обл., м. Глухів, 41400;  телефон 0544422325;  телефакс 0544424175

8. Дата  укладення договору про закупівлю та сума, визначена  в договорі про закупівлю.

16.03.2015, 165280,18 грн. (сто шістдесят п’ять тисяч двісті вісімдесят гривень 18 копійок (з ПДВ).

9. Дата  та причина прийняття рішення  про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

11.Інша інформація.

Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорноїпроцедури закупівлі, з обгрунтуванням її вибору:

Глухівське комунальне виробниче управління водогінно-каналізаційного господарства займає монопольне становище на ринку надання послуг з централізованого водовідведення (послуг каналізаційних) в межах власних діючих мереж м.Глухова. Крім того, неукладання договору про закупівлю з вищезазначених послуг може призвести до негативних соціальних процесів. Виходячи з цього, для Глухівської ЦРЛ, яка знаходиться в м.Глухів, послуги каналізаційні  можуть бути виконані тільки певним  виконавцем – Глухівським комунальним виробничим  управлінням водогінно-каналізаційного господарства за відсутності при цьому альтернативи.

Переговорна процедура закупівлі була обрана відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VII : відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

12. Слад комітету з конкурсних торгів:

 (прізвища, ініціали  та посади членів комітету з конкурсних торгів)

Барахович В.Г.         - голова, заступник головного лікаря з медичної частини

Бойко Л.А.                - заступник голови, заступник головного лікаря з економічних питань

Нечипуренко Н.П.   - член, головний бухгалтер

Черенкова І. М.        - член, головна медична сестра

Безугла В.С.              - член, юрисконсульт 

Канигіна Л.А.           - секретар, економіст

Голова комітету з конкурсних торгів

_________________________________
(підпис, М. П.) 

  В.Г.Барахович

 

gerb sm2017 © Всі права захищено.
Глухівська міська рада Сумської області
mishel
ТЕРЕЩЕНКО МІШЕЛЬ

міський голова

41400 Україна, Сумська обл., м.Глухів, вул.Шевченка 6
Tел.: (05444) 2 21 15
Факс.: (05444) 3 27 56
Email: glhgor@ukr.net